«گابریل» در کاخ گلستان و موزه ملی ایران

زیگمار گابریل، معاون صدر اعظم آلمان به تماشای نخستین اثر جهانی شده پایتخت و موزه ملی ایران رفت.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، او به همراه کاردار سفارت این کشور در ایران و پروفسور مجید سمیعی، متخصص مغز و اعصاب، از موزه ملی ایران و کاخ گلستان که نخستین اثر جهانی ثبت شده تهران است، بازدید کردند.

در بازدید گابریل از موزه ملی ایران، وی از بخش های مختلف موزه ایران باستان از قبیل کتیبه های موجود در موزه، ظرف منقوش شهر سوخته، پیکره های شهداد، نقش برجسته هخامنشی و مومیایی طبیعی معدن چهرآباد موسوم به مرد نمکی بازدید کرد و این بخش ها مورد توجه وی قرار گرفت.

معاون صدر اعظم آلمان به همراه دکتر سمیعی و هیات همراه در بازدید از کاخ گلستان از کاخ اصلی و بادگیر نیز بازدید کردند.

.