کمپین محیط زیست شهری نقطه قوتی برای کاهش مشکلات تهران

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران گفت: کمپین محیط زیست شهری مانند دیگر کمپین های برگزار شده می تواند نقطه قوتی برای کاهش مشکلات کلانشهر تهران باشد.

اقبال شاکری رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به موضوع کمپین بزرگ محیط زیست شهری که با هدف تامین سلامت جامعه و محیط زندگی برگزار شده است، اظهار داشت: اگر مردم از مشکلات شهر خود آگاهی داشته باشند برای کاهش و رفع آن با مسئولان همکاری خواهند کرد.

وی با بیان اینکه مردم شهر تهران همیشه آمادگی همکاری با موضوعاتی که به زندگی شهری ارتباط پیدا می کند را دارند، افزود: شهروندان در هر پروژه ای می توانند نقش تاثیر گذاری ایفا کنند.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه مدیریت شهری در تمام کارها باید مشارکت شهروندان را جلب کند،گفت: با انتخاب درست پیام در کمپین محیط زیست شهری می توانیم تغییر رفتار مردم را مشاهده کنیم.

شاکری ادامه داد: در پیام های محیط زیستی باید مردم را به کاشت نهال، مشارکت در پاکیزگی شهر، جمع آوری زباله از کوه و عدم ریختن آن در معابر برای داشتن محیط زیست بهتر تشویق کرد.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه این کمپین مانند دیگر کمپین های برگزار شده می تواند نقطه قوتی برای کاهش مشکلات کلانشهر تهران باشد، گفت: با شعار “آب، هوا و خاک را کمتر آلوده کنیم” می توانیم در کاهش مشکلات زیست محیطی تاثیر گذار باشیم.

شاکری افزود: با استفاده از شعار “استفاده بیشتر از حمل و نقل عمومی” می توانیم گام موثری در خصوص حفظ محیط زیست برداریم.

« دنیای سفر » این نوشته را از «
زیست بوم » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.

.