کل ظرفیت سدهای کشور ۳۱ میلیارد متر مکعب است

به گزارش سایت خبری نوسازی ناوگان ;

ترابر نیوز:

به گزارش فارس، اگرچه امسال بارندگی‌های مناسبی در سراسر کشور رخ داده است اما آمار ورودی سدها و حجم مفید آب در پشت سدها (۱۲ اردیبهشت ماه جاری) نشان می‌دهد که از ۳۱ میلیارد و ۶۵۸ میلیون متر مکعب حجم مفید سدها تنها ۱۵ میلیارد و ۵۰۹ میلیون متر مکعب از حجم مخازن سدها آب ذخیره شده دارد. 
بنابراین گزارش، کل ورودی آب به پشت سدها در ۱۲ اردیبهشت ماه جاری ۱۸۷ متر مکعب بر ثانیه بوده که سال گذشته در همین تاریخ ۱۱۱ متر مکعب بر ثانیه کل ورودی آب به پشت سدها بوده است.

*کاهش خروجی آب سدها برای تامین برق تابستان

کل خروجی آب از سدها امسال با توجه به نزدیک شدن به فصل تابستان و تامین برق در این فصل کاهش داشته است به طوریکه کل خروجی ۸۷ متر مکعب بر ثانیه بوده و در سال گذشته ۱۱۶ متر مکعب بر ثانیه بوده است.
مسئولان آب کشور امسال با کاهش خروجی آب سدها سعی دارند تا حدودی برق مورد نیاز کشور را در فصل تابستان از نیروگاههای برق آبی تامین کنند.
حجم مخزن سدهای کشور در سال جاری ۱۵ میلیارد و ۵۰۹ میلیون متر مکعب است که در سال گذشته این رقم ۱۳ میلیارد و ۶۵۶ میلیون متر مکعب بود.
میزان درصد پر بودن آب در پشت سدها در سال جاری ۴۹ درصد و در سال گذشته ۴۳ درصد بود.

*میزان حجم آب در پشت سدهای تهران

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، چهار حوضه آبریز تهران نیز وضعیت چندان مناسب ندارند. سد کرج که حجم مفید آن ۲۰۵ میلیون متر مکعب است تنها ۱۴۶ میلیون متر مکعب آب را در پشت خود ذخیره کرده است.
کل ورودی آب به سد کرج در سال جاری ۹۳۶/۲ متر مکعب بر ثانیه است که این آمار در سال گذشته ۸۶۶/۱ متر مکعب بر ثانیه بود.
حجم مخزن آب در پشت سد کرج در حال حاضر ۱۴۶ میلیون متر مکعب است که در همین مدت یعنی در ۱۲ اردیبهشت سال گذشته ۱۳۴ میلیون متر مکعب بود.
به عبارتی میزان درصد پر بودن آب در پشت سد کرج در سال جاری ۷۱ درصد و ۲۹ درصد آن خالی از آب است. سال گذشته درصد پر بودن آب در پشت سد کرج ۶۵ درصد بود.

*سد لتیان تهران

حجم مفید آب در سد لتیان تهران ۹۵ میلیون متر مکعب است که ۸۱ میلیون متر مکعب آب ذخیره شده در پشت این سد است.
کل ورودی آب به سد لتیان ۲۵۱/۲ متر مکعب بر ثانیه است که در سال گذشته این میزان کمتر از یک درصد بوده است.
میزان درصد پر بودن آب در سال جاری در پشت سد لتیان ۸۶ درصد و در سال گذشته ۴۴ درصد بود.

*۹۵ درصد سد “لار ” خالی از آب است

حجم مفید آب سد لار ۹۶۰ میلیون متر مکعب است که حجم مخزن آب آن در حال حاضر تنها ۶۴ میلیون متر مکعب است.
میزان درصد پر بودن آب در پشت این سد در سال جاری تنها ۵ درصد است یعنی بیش از ۹۵ درصد از حجم مفید این سد خالی از آب است.

*سد طالقان

حجم مفید آب در پشت سد طالقان ۴۲۰ میلیون متر مکعب است که تنها ۲۸۲ میلیون متر مکعب آب در خود جای داده است.
حجم مخزن آب در سد طالقان در سال گذشته ۳۶۱ میلیون متر مکعب بود.

Let’s block ads! (Why?)

.