کشنده ها و کامیون های وارداتی مان TGX و TGS و TGM

photo_2016-09-20_23-54-51 photo_2016-09-20_23-54-55 photo_2016-09-20_23-54-40 photo_2016-09-20_23-54-35 photo_2016-09-20_23-55-00 photo_2016-09-20_23-55-13 photo_2016-09-20_23-55-05 photo_2016-09-20_23-55-09 photo_2016-09-20_23-54-46

عکس: خشایار

کامیون هایی که شیران دیزل وارد کردن:

MAN TGM که کدش رو نفهمیدم باری هست

MAN TGS 18.360 کشنده تک

MAN TGX 18.480 کشنده تک

MAN TGX 18.440 کشنده تک

یک مدل هم انگار MAN TGX 18.400 هست اینو دقیق نمیدونم بقیه رو از فیلم ها در آوردم

انگار همشون هم اتومات هست بعضی هاشون هم رینک استیل دارن در کابین های متفاوت

فردا فیلمشون هم میذارم سایت

 

 

.