کامیون های وارداتی بنز و ولوو و رنو در گمرک تهران

.

photo_2016-11-06_00-20-55 photo_2016-11-06_00-21-02 photo_2016-11-06_00-21-07 photo_2016-11-06_00-21-11 photo_2016-11-06_00-21-15 photo_2016-11-06_00-21-19 photo_2016-11-06_00-21-24 photo_2016-11-06_00-21-28 photo_2016-11-06_00-21-32 photo_2016-11-06_00-21-36 photo_2016-11-06_00-21-40 photo_2016-11-06_00-21-43 photo_2016-11-06_00-21-48

عکس: ناصر-گمرک غرب تهران

۱۵ آبان ۹۵

کشنده های وارداتی دست دوم کار کرده بنز آکتروس ۱۸۵۱ و ۱۸۵۵ تیپ ۲ و ۳ و ۴ و ولوو اف اچ ۴۸۰ یا ۵۰۰ تیپ ۳ و ۴ خفته در گمرک غرب تهران

آقا مانی دریاب که چند ماهه خوابیدن اینجا پلاک نمیشن

.