کامیون های جدید siso در ایران

ارسال شده توسط:volvo

درSISU, گالری عکس کامیون

۱۷ آگوست ۲۰۱۶
۶ نظر

صوره_20160810_172607-600x450صوره_20160810_172610-600x450صوره_20160810_172612-600x450صوره_20160810_172615-600x450صوره_20160810_172710-375x500صوره_20160810_172728-600x450صوره_20160810_172747-600x450صوره_20160810_172753-600x450صوره_20160810_172811-600x450صوره_20160810_172850-600x450صوره_20160810_172904-600x450صوره_20160810_172919-375x500صوره_20160810_172927-375x500صوره_20160810_173013-375x500صوره_20160810_173047-375x500کامیون های سیسو برای اولین بار در ایران از تکنولوژی داشتن محور بالاگیر با جفت دیفرانسیل استفاده کرده است . قیمت : ۵۴۰ میلیون تومان

منبع تراک استور

 


۲۰۱۶-۰۸-۱۷

.