چینی ها به دنبال مسیر جاده ابریشم در ایران

سرمایه گذاران چینی مسیر جاده ابریشم را برای سرمایه گذاری در ۲۰ بنای تاریخی کشور انتخاب کرده اند تا با کاربری پذیرایی و اقامتی این بناها را احیا کنند.

هفته گذشته تفاهم نامه ای میان صندوق احیا و یک شرکت سرمایه گذاری چینی امضا شد تا براساس آن ۲۰ بنای تاریخی که حتی امکان واگذاری آن ها خارج از مزایده به چینی ها وجود دارد، در مسیر جاده ابریشم و برای امکان سنجی و مطالعات ابتدایی و با هدف بهره برداری نهایی به سرمایه گذاران چینی معرفی شوند.

با اعلام این خبر و با وجود ابهاماتی درباره نوع واگذاری تعداد قابل توجه بناهای تاریخی به سرمایه گذارانی خارج از کشور و از سوی دیگر داشتن یک تجربه به نسبت ناموفق از سوی صندوق احیا در واگذاری سه بنای تاریخی به یک شرکت سرمایه گذار ایرانی، پرسش های زیادی درباره نحوه این واگذاری به چینی ها مطرح می شود؛ اصلا آن ها بر چه اساسی به ایران پیشنهاد ارائه یک بسته ۲۰ تایی را داده اند؟ آیا چینی ها براساس پیشنهاد پکیج ۲۰ تایی خود شرایط خاصی را از طرف ایرانی درخواست کرده اند؟ آیا میزان سرمایه گذاری برای بسته کامل ۲۰ بنای تاریخی را اعلام کرده اند؟ کاربری این بناها را چه کسی تعیین می کند؟ و حتی میزان سرمایه و برآورد قیمت ها در این پروژه چه میزان است؟

محمدرضا پوینده، مدیرعامل صندوق احیا و بهره برداری از آثار تاریخی پاسخ های نسبتا کوتاهی به این پرسش ها می دهد.

او نخست با بیان این که ابتدا شرکای ایرانیِ این سرمایه گذاران چینی به صندوق حفظ و احیا مراجعه کرده و درخواست خود را برای ارائه چنین پکیجی داده اند، می گوید: پس از فرآیند اتفاقاتی که به مرور و در ریتم زمانی مشخصی رخ دادند مانند سفر رئیس جمهور چین به ایران، مطرح شدن بحث جاده ابریشم و برگزاری اجلاس جهانی جهانگردی در ارومیه و در ادامه برگزاری همایش کاروانسرای مسیر جاده ابریشم، آن ها تمایل همکاری خود را به ما اعلام کردند و حتی از طرف صندوق احیا چند جلسه در این زمینه با این سرمایه گذاران برگزار شد.

مدیرعامل صندوق احیا و بهره برداری از آثار تاریخی با بیان این که یک کمیته از سوی صندوق احیا موظف به بررسی مسیر راه ابریشم در ایران برای بستن این پکیج به مدت حدود شش ماه شده است، ادامه می دهد: طرف چینی نیز کارشناسانی را بررسی توانمندی ها در اختیار دارد.

پوینده می گوید: بر همین اساس طرف چینی موظف شده تا در مدت ۶ ماه با انجام مطالعات مقدماتی و بررسی اسناد و مدارک نسبت به بهره برداری از این بناها اعلام نظر کند.

وی همچنین با بیان این که طرف چینی میزان مشخصی برای سرمایه گذاری در پروژه پیشنهادی اش مشخص نکرده است، بیان می کند: قطعا در پکیجی که نهایی شده و به آنها ارائه می شود، میزان سرمایه گذاری برای مرمت و اجاره و دیگر برآوردها در هر کدام از بناهای معرفی شده با یکدیگر متفاوت است، به همین دلیل در حال حاضر امکان اعلام هر نوع قیمتی برای سرمایه گذاری آن ها وجود ندارد.

او توضیح می دهد: نخست باید مبلغ مرمت و میزان سرمایه گذاری و دیگر موارد در پکیج ۲۰ تایی که در نهایت به سرمایه گذاران چینی ارائه می شود، مشخص شود و سپس طرح مطالعات اقتصادی آماده شود. وی تاکید می کند: با توجه به این که بناهای تاریخی که باید به طرف چینی ارائه شوند، در مسیر جاده ابریشم قرار دارند، معمولا کاربری پذیرایی و اقامتی می گیرند.

به گفته پوینده، گروه سرمایه گذاران چینی در بحث هتل های تجاری نیز مذاکراتی در قالب تفاهم نامه های کلی داشته اند.

مدیرعامل صندوق احیا با تاکید براین که پس از برجام، نخست وزیر ایتالیا بسته های سرمایه گذاری از ایران و صندوق احیا برای سرمایه گذاری در بناهای تاریخی ایران درخواست کرد، ادامه می دهد: پس از آن قرار شد دو طرف ایران و ایتالیا با یکدیگر مذاکره کنند، بنابراین تا کنون صندوق در چندین دوره مذاکراتی را براساس درخواست سرمایه گذاران ایتالیایی، با آن ها داشته است، که البته هنوز دو طرف هیچ قراردادی را امضا نکرده اند. قطعا اولویت اول صندوق احیا سرمایه گذاری است.

به گفته ی وی، ایتالیایی ها اعلام کرده اند که می توانند تجربیات مرمتی خود را در قبال ارائه بناهای تاریخی به سرمایه گذاران این کشور به ایرانی ها ارائه دهند، در حالی که خوشبختانه به دلیل تمدن کهن ایرانی ها و تجربیات زیاد مرمت گران ایرانی، شاید نیازی به این اقدام وجود نداشته باشد.

پوینده پیش تر درباره علت واگذاری خارج از مزایده این ۲۰ بنای تاریخی توضیح داده بود: این فراینده در صندوق احیا پیش بینی شده که در صورت اعلام آمادگی و توانمندی سرمایه گذار خارجی، خارج از مزایده تفاهم و واگذاری ها انجام شود.

البته این امکان فقط به سرمایه گذارانِ خارجی محدود نشده و اگر شرکت های داخلی توانمندی لازم را داشته باشند که مثلا ۲۰ بنای تاریخی را «یک جا» مرمت و آماده بهره برداری کنند، حاضریم با آنها نیز وارد چنین فرایندی شویم و خارج از مزایده واگذاری ها را انجام دهیم.

« دنیای سفر » این نوشته را از «
خبرگزاری ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.

.