پلمپ یک بیمارستان و یک مرکز جراحی

ترابر نیوز:
پلمپ یک بیمارستان و یک مرکز جراحی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، مرتضی خدایی درنشست خبری افزود: به این دو مرکزازمدت ها پیش هشدارداده بودیم که تخلفات پزشکی و بهداشتی خود را برطرف کنند وچون در مهلت قانونی داده شده به رفع این مشکلات اقدام نکردند این دو مرکز امروز پلمب خواهد شد.
وی همچنین به تخلفات یکی ازپزشکان اشاره کرد وگفت: این پزشک با تهیه دستگاه سونوگرافی، به بیماران خود انجام سونوگرافی را تجویزمی کرد بدون آنکه نیاز به آن داشته باشند.
خدایی افزود: این پزشک درلابی با دیگر پزشکان هم مبالغ هنگفتی از بیماران کسب می کرد که در یک ماه این فرد دو میلیارد تومان درآمد داشته است.
وی گفت: این پزشک متخلف به ۴/۵ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد .
رئیس شعبه ۵۴ رسیدگی به تخلفات بهداشتی اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران افزود: همچنین متصدی داروخانه یکی از بیمارستانهای معروف تهران هم به ۱۸/۵ میلیارد ریال جریمه محکوم شد.
وی گفت: این داروخانه داروهای کم یاب را گرانتر ازحد معمول به بیماران عرضه می کرد.

.