پاکسازی غارهای خراسان رضوی به مناسبت روز غارهای پاک

به مناسبت روز غارهای پاک پنج غار در استان خراسان رضوی مورد پاکسازی قرار گرفت.

این برنامه با همکاری گروه مردم نهاد رفتگران طبیعت و مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی آقای دکتر صالحی و هیئت کوهنوردی استان خراسان رضوی و کارگروه حفظ محیط کوهستان آقای حمید نظام دوست برگزار شد.

در این برنامه همزمان در ۵ غار مغان، مزداوند، زوکنان، بیمارآب و بزنگان در استان خراسان رضوی پاکسازی زباله صورت گرفت.

این برنامه در غار مزداوند سرخس هم توسط گروه رفتگران طبیعت اجرا شد.

به دلیل اینکه اکوسیستم غار به شدت حساس است، افرادی که در این برنامه حضور داشتند بعد از آموزش تخصصی محیط زیست کوهستان و غار تصمیم به پاکسازی گرفتند.

حمید نظام دوست گفت: این غار در دهه های گذشته رتیه یک حفاظتی را داشته است. به دلیل در دسترس بودن غار برای عموم مردم این غار به شدت تخریب شده است. در حال حاضر رتبه حفاظتی این غار، سه است.

مدیرعامل انجمن غار و غارنوردی خراسان رضوی افزود: این غار در گذشته مامن کلونی های بسیار بزرگ خفاش بوده است اما به دلیل دسترسی آسان آن برای عموم مردم این کلنی به سرعت رو به انقراض رفته است.

این غار محل زندگی خفاش های نعل اسبی است و به دلیل برق کشی نامناسب در تالار اصلی و روشن بودن همیشگی آن خفاش ها مجبور به ترک اکوسیستم خود شده اند.

سیگار کشیدن، آتش روشن کردن، ایجاد صدا، رها سازی انواع زباله از عوامل تهدید کننده ی بسیار جدی در تخریب اکوسیستم غار به شمار می آید.

غار مزداوند که در ۹۵ کیلومتری مشهد قرار دارد یکی از قدیمی ترین غارهای خراسان لقب گرفته است که با یک کیلومتر طول یکی از بی نظیرترین غارهای افقی ایران است.

.