ولوو fm ۹ کشنده

IMG_20160712_121450IMG_20160712_121455

 

باورش برام سخت بود اول که دیدم فکر کردم طرف از باری تبدیل کرده ولی وقتی کارتشو دیدم دیدم زده کشنده فابریک کارخونه هم بود

کارکرد :۹۰۰۰۰۰

قیمت  : ۱۵۰۰۰۰۰۰

ارسال عکس از : حسام

.