نقش مهم دولت در ساماندهی بازار مسکن / بازار مسکن زیر چنبره و حاکمیت مطلق سوداگران است/ دولت باید به دنبال تولید مسکن برای ۶ دهک اول باشد

به گزارش سایت خبری نوسازی ناوگان ;

[unable to retrieve full-text content]

ترابر نیوز: دولت نباید مثل مردم تماشاچی اوضاع مسکن باشد باید در توزیع عادلانه مسکن اعمال حاکمیت کند وبا اخذ مالیات بازدارنده از خانه های خالی و لوکس بازار مسکن را از سوداگران پس بگیرد

.