موافقت نهایی محیط زیست با طرح طبیعتگردی آشوراده ابلاغ شد

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان از موافقت نهایی سازمان محیط زیست با طرح طبیعتگردی آشوراده خبر داد و گفت: این موافقت طی نامه ای به استاندار ابلاغ شد.

رضا مروتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مردادماه امسال سازمان حفاظت از محیط زیست کشور با کلیات طرح گردشگری و طبیعتگردی آشوراده موافقت و نظر خود را به استان اعلام کرده بود. وی با یادآوری اینکه تطبیق طرح آماده شده در محل باقیمانده بود، افزود: طرح طبیعتگردی آشوراده تنها در صورت تطبیق طرح در محل وارد فاز اجرایی می شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان ادامه داد: در دو ماه گذشته گروه های مختلف کارشناسی از سازمان حفاظت از محیط زیست برای تحقق این امر به گلستان سفر کردند و در نهایت اعلام شد تطبیق با طرح همخوانی داشت و موافقت نهایی با اجرای طرح گردشگری آشوراده اعلام شد.

وی اضافه کرد: طراحی، مطالعه و ارزیابی های اولیه زیست محیطی که از وظایف استانداری گلستان بوده، ماه ها قبل به پایان رسیده بود و اوایل مردادماه در دیدار مجمع نمایندگان و استاندار گلستان با خانم ابتکار گلایه خود نسبت به مشمول زمان شدن طرح گردشگری آشوراده را اعلام کرده و ایشان قول مساعد برای تسریع درروند آن داده به بودند.

مروتی خاطرنشان کرد: تهیه نقشه، الزامات و مطالعات طرح گردشگری و طبیعتگردی آشوراده در استان انجام شده و این طرح به سازمان حفاظت از محیط زیست تحویل شده بود و هم اکنون با اتمام مرحله تحقیق در محل و کنترل تئوریک پهنه بندی ها با موقعیت منطقه امیدواریم این طرح به زودی وارد فاز اجرایی شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان تصریح کرد: موافقت نهایی سازمان حفاظت از محیط زیست با کلیات طرح گردشگری و طبیعتگردی آشوراده، به معنای موافقت با ساخت و ساز در آشوراده نیست اما در این طرح ساخت و ساز هم وجود دارد.

وی متذکر شد: اینکه بیان می شود محیط زیست با ساخت و ساز در آشوراده موافقت کرده ادبیات نادرستی است که عده ای برای منفی جلو دادن طرح طبیعتگردی آشوراده به کار می برند.

مروتی تأکید کرد: هر گونه ساخت و ساز در آشوراده منطبق با طرح طبیعتگردی است و ساخت و ساز بزرگ در جزیره نخواهیم داشت. وی همچنین یادآور شد: طرح مورد موافقت قرار گرفته همان طرح طبیعتگردی قبلی آشوراده است که صدها کارشناس آن را مطالعه کرده و نظر مثبت بر اجرای آن داشته اند.

.