مقایسه چگونگی عملکرد دیوان محاسبات ایران با چند کشور جهان

به گزارش سایت خبری نوسازی ناوگان ;

ترابر نیوز:

**مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی جایگاه، کارکردها و نحوه نظارت دیوان محاسبات ایران را در مقایسه با کشورهای آمریکا، انگلیس، ژاپن، چین و ترکیه بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز ضمن این مقایسه تطبیقی خاطرنشان ساخت که مقایسه دیوان محاسبات ایران با کشورهای منتخب شباهت‌ها وتفاوت‌های زیادی را نشان می‌دهد. به این صورت که بعضی موارد مانند منحصر بودن نظارت به تطبیق قانونی مخارج فقط مختص ایران است در حالی که در سایر کشورها انواع حسابرسی مانند حسابرسی عملکرد و مدیریت نیز برای بررسی میزان کارآیی، اثربخشی و صرفه اقتصادی فعالیت‌های دستگاه‌های مورد نظارت انجام می‌شود.

همچنین دیوان محاسبات در برخی از کشورهای مورد بررسی همانند ایران وابسته به قوه مقننه است در حالی که در ژاپن و ترکیه سازمانی مستقل بوده و در چین بخشی از دولت محسوب می‌شود.

این گزارش می‌افزاید: تقریبا در همه کشورها برای جلوگیری از تداخل در امور اجرایی کشور، نظارت بعد از خرج صورت می‌گیرد و در مواردی که نظارت دیوان در خصوص مسائل جاری مطرح است نظارت دیوان نباید مانعی بر سر راه فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی باشد.

نکته اساسی دیگر عدم وجود دادستان در ساختار کشورهای مورد مطالعه بجز ایران و ترکیه است. البته ساختار قضایی موجود در دیوان محاسبات ترکیه از اقتدار بیشتری نسبت به ایران برخوردار است. در سایر کشورها مراحل قضایی رسیدگی به پرونده‌های تخلفات مالی در قوه قضاییه آن کشورها پیگیری می‌شود.

در بخشی دیگری از این گزارش آ‌مده است: در کشورهای دیگر شمول نظارت دیوان محاسبات با تفاوت‌های جزیی شامل تمام دستگاه‌هایی است که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند بدینسان در هر یک از کشورهای مورد مطالعه متناسب با روش‌های حسابرسی و نیز شمول دستگاه‌های اجرایی گزارش‌هایی تهیه شده و عمدتا به پارلمان ارائه می‌شود و در صورت وجود دلایل کافی نتیجه حسابرسی می‌تواند به صورت پرونده‌ای در دادستانی یا دستگاه قضایی پیگیری شود.

Let’s block ads! (Why?)

.