مقاله مسیرهای ویژه موتورسیکلت و بررسی معیارهای طرح هندسی آنها

به گزارش سایت خبری نوسازی ناوگان ;

 

افزایش تخلفات موتورسیکلت ها لزوم ارائه اقدامات و راهکارهای اساسی در زمینه بهبود وضعیت تردد و کاهش تصادفات این وسیله نقلیه از جمله ایجاد مسیرهای ویژه موتورسیکلت را می طلبد. متاسفانه آئین نامه طراحی مهندسی برای مسیرهای ویژه موتورسیکلت وجود ندارد. لذا تلاش شده است تا با توجه به مبانی علمی و نظری طراحی هندسی مسیرها و مرور منابع و تجارب جهانی، ضوابط لازم برای طرح هندسی مسیرهای موتورسیکلت ارائه شود. در این مقاله این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادات و دستورالعمل هایی برای طراحی تدوین شده است.

 

 

Let’s block ads! (Why?)

.