مطهری: چون حزب نداریم فردی با ۲ سال شهردار بودن رییس‌جمهور شد

ترابر نیوز:

نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی، گفت: برخی اوقات اعمال سلیقه‌های برخی افراد نمی‌گذارد که نمایندگان واقعی مردم وارد مجلس شوند.

.