مصرف انرژی بخش حمل و نقل کشور به تفکیک

به گزارش سایت خبری نوسازی ناوگان ;

ترابر نیوز:

 مصرف انرژی بخش حمل و نقل کشور به تفکیک شیوه­های حمل و نقل و نوع سوخت مصرفی،

 سال 1390 (میلیون بشکه معادل نفت خام)

شیوه‌های
حمل و نقل
بنزین نفت‌گاز LPG سوخت هوایی نفت کوره گاز طبیعی برق نفت سفید جمع کل
جاده‌ای ۸۵/۱۱۸ ۳۱/۱۱۶ ۲۷/۰ ۰ ۰ ۴۸/۳۸ ۰۰۵/۰ ۰ ۹۲/۲۷۳
هوایی ۰ ۰ ۰ ۴۶/۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۶/۸
دریایی ۷۶/۰ ۴۳/۵ ۰ ۰ ۴۳/۳ ۰ ۰ ۰ ۶۳/۹
خط لوله ۰ ۰۴/۰ ۰ ۰ ۰ ۷۰/۲ ۰ ۳۲/۰ ۰۶/۳
ریلی ۰ ۱۱/۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۰۳/۰ ۰ ۳۲/۲
جمع جاده­ای و غیرجاده­ای ۶۱/۱۱۹ ۹۰/۱۲۳ ۲۷/۰ ۴۶/۸ ۴۳/۳ ۱۸/۴۱ ۲۰۸/۰ ۳۲/۰ ۳۷/۲۹۷

Let’s block ads! (Why?)

.