مردم صاحبان واقعی کشور هستند

به گزارش سایت خبری نوسازی ناوگان ;

به گزارش خبرنگار شهری طبنا (خبرگزاری سلامت) محمد جواد ظریف در مراسم بزرگداشت روز تهران با بیان اینکه ما همگی برای تعامل،گفت‌وگو و هم‌افزایی نیاز به هویت داریم،اظهار کرد: هویت یک ضرورت برای حضور موثر در صحنه اجتماعی و سیاسی است.

وی افزود: اگر ما به عنوان یک ایرانی و به عنوان شهروند تهرانی به هویت و تاریخمان افتخار می‌کنیم به دلیل نقشی است که در تمدن بشری و صلح‌آفرینی داشتیم.

وزیر امور خارجه با تاکید بر اینکه هویت ما به خاطر فخرفروشی به دیگران نیست، گفت: ما با استقرار در هویت خودمان با دیگران تعامل کرده و کشور زیبا می‌سازیم، این دیگران جز ما نیستند، این دیگران خود ما هستند.

ظریف با بیان اینکه در دوره کنونی یا از مشکلات بین المللی استفاده می‌کنیم یا رنج می‌بریم، تاکید کرد: همه ما با همیم اما در هویت های خودمان. شما هیچگاه نمی توانید با نقش خودتان در آینه صحبت کنید، شما برای اینکه با کسی گفتگو کنید باید با شخصیت و هویت خودتان را داشته باشید.

وی با بیان اینکه این هویت خواهی نشانه برتری جویی نیست بلکه نشانه استقرار در یک محیط امن برای شروع گفتگو، تعامل، همزیستی و هم افزایی است، تصریح کرد: من پیام آور صلح و امید هستم.

وزیر امورخارجه ادامه داد: من به عنوان یکی از شهروندان پایتخت ایران اسلامی به همه همسایگان پیام می فرستم که ما باید با هم زندگی می‌کنیم و برای اینکه بتوانیم با یکدیگر زندگی کنیم نیاز به از دست دادن هویت های خودمان نداریم.

ظریف با اشاره به اینکه تهرانی، شیرازی، اصفهانی، تبریزی، ریاضی، ابوظبی، دوحه، کویتی و عراقی همه ما می‌توانیم یک واحد را تشکیل بدهیم، افزود: می توانیم با استفاده از این واحد به سمت همگرایی، همبستگی و به سمت مدیریت چالش‌ها و استفاده مشترک از فرصت ها برویم.

وی با تاکید بر اینکه ما صاحبان واقعی تهران و‌کشور ایران نیستیم، گفت: مردم ما صاحبان واقعی کشور هستند مردم ما به ما هویت و‌ قدرت دادند. ما صاحب اختیار این مردم نیستیم این مردم‌اند که ولی نعمت اند.

وزیر امورخارجه با بیان اینکه ما وام‌دار مردم هستیم، عنوان کرد: این مردم به ما قدرت دادند و باعث سربلندی ما شدند.

ظریف یادآور شد: امیدوارم با این بینش همه آحاد ملت بزرگ ایران در برابر متجاوزین بایستادند.

Let’s block ads! (Why?)

.