محرومیت نیمی از مردم ایران از سفرهای تابستانی

طبق داده های منتشر شده مرکز آمار ایران، تابستان امسال ۴۶ درصد از مردم ایران سفری نداشتند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، بر اساس این آمار، در تابستان امسال ۵۴ درصد مردم سفر رفته اند، اما متوسط تعداد سفر خانوار ایرانی در سه ماه تعطیلی تابستان فقط یک نوبت ثبت شده است.

طبق آمار این مرکز، ۳۸٫۴۳ درصد هدف اصلی سفرها برای دیدار بستگان و مهم تر آنکه ۷۱ درصد سفرها با اقامت خانواده در خانه آشنایان و بستگان همراه بوده است.

این در حالی است که سهم اقامت در اقامتگاه های عمومی مثل هتل و مهمانسرا هم فقط ۴ درصد ثبت شده است. متوسط همراهان در سفرهای داخلی و خارجی نیز به ترتیب ۳ و ۲ بوده است.

علاوه بر این، از میان جمعیت سفر رفته ها فقط ۳ درصد با تور رفته اند و حدود ۹۷ درصد دیگر ترجیح داده اند با وسیله نقلیه شخصی یا عمومی راهی سفر شوند.

.