عزم مناطق آزاد برای توسعه توریسم ورزشی

مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور گفت: «مناطق آزاد علاوه بر فعالیت های اقتصادی توجه ویژه ای به امر ورزش و توریسم ورزشی دارند.»

به گزارش «فرینا»، اکبر ترکان در حاشیه برگزاری مراسم اختتامیه شطرنج جام ستارگان در منطقه آزاد انزلی اظهار کرد: «برگزاری مسابقات جهانی کشتی در آبادان و خرمشهر از رویدادهای مهم منطقه آزاد اروند در سال گذشته بود.»

وی استان گیلان را جزو استان های نخبه خیز کشور دانست و بیان کرد: «با توجه به پتانسیل موجود درگیلان، منطقه آزاد انزلی نیز در راستای اشاعه ورزش در عرصه های مختلف ملی و بین المللی و به تبع آن جذب توریسم ورزشی گام برمی دارد.»

ترکان با اشاره به برگزاری مسابقات جهانی کشتی در منطقه آزاد چابهار تصریح کرد: «در حال حاضر مناطق آزاد فراتر از نقش ملی خود در عرصه های ورزشی فعالیت می کنند.» او همچنین خاطرنشان کرد: «فعالیت سازمان مناطق آزاد به گونه ای است که می تواند در عرصه های مختلف و در هر منطقه ای ایفای نقش کند.»

.