عذرخواهی مدیر موزه ملی ایران

دو شیء آسیب دیده در ویترین بخش سلجوقی دوران اسلامی در موزه ملی ایران، پس از مرمت، به جای اصلی خود برگردانده شدند.

به نقل از روابط عمومی موزه ملی ایران، روز اول آبان ماه دو شیء مربوط به سده های ششم و هفتم هجری در تالار سلجوقی موزه دوران اسلامی دچار آسیب شدند که به گزارش کارشناسان فنی، دلیل این امر بی دقتی پیمانکار در نحوه اتصال و نصب صفحه رویه به بدنه اصلی بود که منجر به واژگونی دیواره تقسیم کننده شیشه ای ویترین روی دو شیء مذکور شد.

جبرئیل نوکنده، مدیر کل موزه ملی ایران، پس از جانمایی و نمایش مجدد این آثار، از این واقعه عذرخواهی کرد و گفت: «موزه ملی ایران با ابراز تاسف و پوزش از ملت ایران که صاحبان اصلی میراث این سرزمین هستند، به دلیل حادثه پیش آمده، امیدوار است بتواند امانتدار صالحی برای فرهنگ و میراث باستانی ایران زمین باشد.»

« دنیای سفر » این نوشته را از «
ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.

.