عدم انطباق تقاضا و قدرت خرید مردم دربازار مسکن

ترابر نیوز:

راهکارهای اساسی برای رونق بازار مسکن چیست؟

در همین رابطه حسین محمد زاده کارشناس مسکن نیز بیان کرد: صندوق مسکن تجربه های مثبتی در نقاط مختلف دنیا داشته و اگر با موانع اجرایی مواجه نشود، قطعا با تجمیع سرمایه های مردم در یک صندوق مسکن می توان شاهد رونق در بازار مسکن باشیم.

وی افزود:با توجه به اینکه تاکنون سازو کار اجرایی برای تحقق این امر صورت نگرفته نمی توان خیلی به این موضوع امیدوار بود.

محمد زاده در ادامه گفت: درحال حاضر مشکل اساسی در رابطه با بازار مسکن عدم انطباق تقاضا و قدرت خرید مردم  است بطوریکه با وجود رغبت برای خرید خانه اما استطاعت کافی برای آن وجود ندارد که این امر  رکود در بازار مسکن را متداوم کرده است.

ارائه تسهیلات ارزان قیمت به انبوه سازان شرط رونق بازار مسکن

محمد فیروزی کارشناس مسکن نیز اظهار کرد: در حال حاضر با توجه به وضعیت بحرانی اقتصاد ،اشتغال و تورم درکشور مردم در اداره ابتدایی زندگی رومره خود مانده اند و سرمایه ای برای ورود به صندوق مسکن برای اخذ تسهیلات ندارند تا در رونق بازار مسکن تاثیرگذار باشند.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی باید کارشناسی خود را بر مبنای توجه به طبقات ضعیف جامعه و خانه دار کردن آنها انجام دهد.

فیروزی با اشاره به مشکل اساسی در حوزه مسکن عنوان کرد: باید نگاه مسولان حوزه مسکن در ارائه تسهیلات بانکی ارزان به انبوه سازان باشد، البته امکان تورم در این امر وجود دارد اما باید فضا برای بهبود در اشتغال و حوزه مسکن باز شود.

وی در خصوص عوامل موثر در بهبود و رونق در بازار مسکن گفت: ارائه تسهیلات ارزان قیمت با شرایط آسان به انبوه سازان و مردم علاوه بر اینکه افزایش ساخت وساز را به دنبال خواهد داشت رونق بازار مسکن و صنایع وابسته به آن را نیز موجب می شود.

انتهای پیام/

.