طرح هر ایرانی یک لیتر بنزین عادلانه و منطقی است

به گزارش سایت خبری نوسازی ناوگان ;

روزانه حدود ۹۰ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می شود تعداد خودروهای فعال در جاده های ایران حدود ۲۰ میلیون خودرو است. تعداد قابل توجهی از خانواده ها دارای ۲ یا ۳ خودرو می باشند به این ترتیب کمتر از ۲۰ درصد مردم ایران دارای خودرو می باشند. بنزین در ایران به قیمت هزار تومان توزیع می شود در حالی که قیمت جهانی آن حدود ۵ هزار تومان به پول ما می شود. خانواده ای که ۲ خودرو دارند و ماهیانه ۲۰۰ الی ۲۵۰ لیتر بنزین مصرف می کنند در واقع ماهیانه یک میلیون تومان یارانه از جیب خانواده هایی برداشت می کنند که از سطح درآمد و زندگی ضعیفی برخوردار هستند و این ظلم و ستم زشت و غمباری است که تحمل آن برای هر انسان آزاده و حق طلب سخت است.

طرح اختصاص یک لیتر بنزین در روز به هر ایرانی به عدالت نزدیک است ممکن است نیاز به اصلاحات و تکمیل داشته باشد اما اصل طرح عادالانه و بسیار سازنده و اثربخش خواهد بود. برخی اینگونه  استدلال می کنند در کدام کشور این طرح اجرا شده و به این طرح حمله می کنند پاسخ این است در کدام کشور بنزین به شیوه ایران توزیع می شود در کدام کشور چنین ظلم مهیبی وجود دارد. در اکثر کشورها قیمت بنزین آزاد بر حسب قیمت های حهانی است در کدام کشور جهان از جیب قشر کم درآمدتر به قشر پر درآمدتر یارانه داده می شود و هر چه مصرف بنزین خانواده ای بیشتر باشد یارانه بیشتری دریافت می کنند؟!

در کدام کشور جهان سالانه ۱۲ میلیارد دلار بنزین به عنوان سرمایه های ملی را به کمتر از ۲۰ درصد جامعه که اکثرا از قشر متوسط به بالا هستند یارانه می دهد و این اتفاق عجیب در حالی جریان دارد که سه یا ۴  دهک پائین جامعه تحت شدید ترین فشارهای اقتصادی  قرار دارند و برای درمان و نیازهای ضروری زندگی در تنگنا قرار دارند؟!

اجرای این طرح منجر به کاهش فشار اقتصادی به قشر ضعیف و تحت سخت ترین فشارهای اقتصادی می شود، خانواده های دارای چند فرزند را حمایت می کند، در بلند مدت منحر به کاهش مصرف بنزین می شود، فرهنگ سازی خوبی در جهت اصلاح امور ایحاد می کند و با کاهش ظلم کنونی ناشی از یارانه از جیب فقیر به جیب غنی تر، آرامش حاصل از آن را آفریندکار عادل مهربان نصیب کشور خواهد نمود.

Let’s block ads! (Why?)

.