شرایط فروش اقساطی تریلرهای مارال و ماموت برای مرداد ۹۵

photo_2016-08-06_00-17-53 photo_2016-08-06_00-18-08

برای مشاهده تصاویر با اندازه بزرگتر روی آنها کلیک کنید

شرایط فروش اقساطی تریلر چادری کشویی و چادری ثابت با دستگاه FOX – چادری کشویی و چادری ثابت با دستگاه SAF – چادری کشویی با دستاگ BENZ برای مارال صنعت ارومیه

شرایط فروش اقساطی ویژه کانتینر چادری ماموت ثابت،بلغاری،کشویی برای ماموت

برای مرداد ۹۵

.