سیاست‌های تمرکززدایی از مرکز شهرها و توسعه شهرهای اقماری را می‌توان از طریق مالیات و سرمایه‌گذاری مدیریت کرد/ برای تمرکززدایی از کلانشهرها باید به سمت توسعه حمل و نقل ریلی حومه‌ای برویم

به گزارش سایت خبری نوسازی ناوگان ;

ترابر نیوز:

غفلت تاریخی در ساخت ایستگاه‌های راه آهن در داخل شهرها داشتیم/ برای تمرکززدایی از کلانشهرها باید به سمت توسعه حمل و نقل ریلی حومه‌ای برویم

شهردار تهران اظهار داشت: برای حداقل بارگذاری در کلانشهرها باید به سمت توسعه حمل و نقل ریلی بین شهرهای اقماری و کلانشهرها برویم و ایجاد عرصه متعادل جمعیت و فعالیت هدف نهایی محسوب می‌شود.

به گزارش ایلنا، پیروز حناچی در هفتمین کنفرانس جهانی ایستگاه‌های آینده اتحادیه بین المللی راه‌آهن با بیان اینکه همه کلانشهر از عارضه عرصه وسیع جمعیت و فعالیت در پهنه‌های محدود مواجه هستند گفت: کشورها در تلاش‌اند این عرصه را افزایش دهند و در ایران هم سیاست ایجاد شهرهای اقماری و شهرهای جدید وجود داشته که با ارتباط بین کلانشهرها و شهرهای اقماری از ایجاد تمرکز در یک نقطه جلوگیری می‌شود.

وی تاکید کرد: سیاست تمرکز زدایی با ارتباط سریع و آسان حمل و نقلی بین شهرهای اقماری و شهرهای مادر محقق خواهد شد.

حناچی با تاکید بر اینکه اقتصادی‌ترین حمل و نقل، حمل و نقل ریلی است گفت: برای حداقل بارگذاری در کلانشهرها باید به سمت توسعه حمل و نقل ریلی بین شهرهای اقماری و کلانشهرها برویم و ایجاد عرصه متعادل جمعیت و فعالیت هدف نهایی محسوب می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه غفلت بزرگ ما در برقراری ارتباط بین ایستگاه‌های ریلی درون و برون شهری بوده است، گفت: از آنجایی که هسته اولیه راه‌آهن بر اساس بار شکل گرفته و نه مسافر، شاهد این هستیم که ایستگاه‌های راه‌آهن درون شهری و برون شهری کمترین ارتباط را دارند.

شهردار تهران با بیان اینکه ایستگاه‌های راه‌آهن باید در مرکز و در دل شهرها ساخته شود، افزود: متاسفانه مهمترین ایستگاه‌های راه‌آهن مانند ایستگاه تهران، مشهد و تبریز در داخل شهرها نیستند و شاهد آن هستیم که توسعه شهری هم به سمت آنها نبوده این در حالی است که در تمام دنیا ایستگاه‌های حملی و نقلی در مرکز شهرها ساخته می‌شود و توسعه هم به صورت متوازن بین ایستگاه‌های حمل و نقلی و مرکز شهر انجام شده است.

حناچی با تاکید بر اینکه از هر جایی که جلوی ضرر را بگیریم منفعت محسوب می‌شود، گفت: از این پس باید به دنبال ساخت ایستگاه‌های ریلی در مرکز شهرها باشیم.

وی با اشاره به ویژگی‌های منحصر به فرد ایستگاه‌های قطار کشورمان گفت: برخی از ایستگاه‌های راه آهن ایران  واجد ارزش جهانی در مقیاس سبک جهانی هستند، ایستگاه‌هایی مانند راه‌آهن تبریز، مشهد و تهران در دنیا از نظر معماری بی‌نظیر هستند.

وی ادامه داد: سیاست‌های تمرکززدایی از مرکز شهرها و توسعه شهرهای اقماری را می‌توان از طریق مالیات و سرمایه‌گذاری مدیریت کرد به طوری در بسیاری از کشورهای پیشرفته هزینه‌های زندگی و مالیات در مرکز شهرها گرانتر از شهرهای اقماری است و بر عکس در شهرهای اقماری کیفیت زندگی بالاتر و هزینه‌ها کمتر است.

Let’s block ads! (Why?)

.