سلامت رانندگان عمومی؛ حمل و نقل ایمن

سلامت رانندگان عمومی؛ حمل و نقل ایمن
n00409314-b

رانندگی را اگر نخواهیم یک شغل پرتنش بنامیم، لااقل می توان مجموعه ی رفتارهای انسان را در بروز تنش های منجر به خطر بسیار موثر دانست. در کشور ما به دلایل مختلف از جمله نگاه سنتی جامعه، ضعف فرهنگ استقلال مشاغل و همچنین روش های گزینشی منقضی شده در دولت قبل گستره ای به تعداد صدها هزار نفر افراد زحمتکش و البته فاقد یک ساختار اداری مرتب در حال جابجایی شبانه روزی بار و مسافر هستند. از آنجا که اهمیت نقش عامل انسان و وضعیت جسمی و روحی وی در امر رانندگی قابل انکار نیست، می طلبد رانندگان این بخش بیش از هر قشر مشابه دیگری از نظر صحت سلامت مورد بررسی قرار گرفته و نظارت های تخصصی پزشکی به ویژه طب کار همزمان با اشتغال آنان اعمال گردد.

در سال های اخیر با بروز حوادث تلخ رانندگی که آمار تلفات سالیانه ۱۶ هزار نفر نشان دهنده عمق فاجعه است، فارغ از نقش اساسی کیفیت مبهم خودروها و وضعیت استاندارد جاده ها که بررسی آن را به آینده ای نزدیک موکول می کنیم، قسمت قابل توجهی به مشکلات جسمانی راننده از جمله اختلال خواب و یا ناتوانی در زمان حملات عصبی مرتبط می شود که می توان گفت ناشی از همین عدم نظارت های ذکر شده است. خوشبختانه از زمانی که بخش خصوصی بعنوان پزشکان متخصص طب کار و بیماریهای شغلی وارد حوزه بررسی تایید سلامت رانندگان شده، غالبا خبری از سفارش ها و رابطه محوری مرسوم در سیستم اداری دولتی نیست و هم اکنون شناسایی بیماریهای قابل کنترل از جمله تست خون، بینایی سنجی، شنوایی سنجی، وضعیت قلب با آزمایشات کم هزینه و ارائه تحلیل فنی توسط این مراکز،  حکایت از سطحی نگری و برقراری روش های مبتلا به روزمرگی در سنوات قبل دارد. روش هایی که متاسفانه از سوی برخی مساعدت در انجام کار نام گرفته اند. قاعدتا با برقراری قانون مشخص و اجرای تست های اصولی در این حوزه مقاومت هایی نیز از سوی مخاطبان شکل می گیرد که می توان با اطلاع رسانی مناسب رانندگان عزیز را از برکات برقراری ساختار Correction-Continuation  “اصلاح و ادامه” در شناسایی و برطرف کردن بیماریهای شغلی  باخبر ساخت. در روزهای گرم تابستان که حجم سفرهای جاده ای به طرز چشمگیری افزایش می یابد تصور حملات قلبی شناسایی نشده یک راننده اتوبوس اهمیت موضوعات ذکر شده را دوچندان می نماید. امیدواریم دولتمردان و بویژه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور بعنوان متولی رانندگان برون شهری و همچنین رسانه های جمعی نظارت های بیشتر و بررسی های میدانی را در برخورد با متخلفین و همزمان تقدیر از مراکز قانونمدار صدور کارت سلامت رانندگان در دستور کار قرار دهند. هر چند زحمات این سازمان و نیز پلیس راهور در این ایام بر هیچ کس پوشیده نیست.

.