سرنوشت نامعلوم انجمن گردشگری دریایی

وزارت کشور با تاسیس انجمن گردشگری دریایی مخالفت کرد.

اردیبهشت ماه امسال بود مطلع شدیم که سرانجام انجمن گردشگری دریایی با تلاش و همت اعضای انجمن توسعه دریامحور شکل گرفته است. تشکیل این انجمن که در ابتدا از سوی انجمن توسعه دریامحور پیشنهاد شد با گردهم آمدن ۹ تن از اعضای آشنا به امور گردشگری و تشکیل هیات امنای آن حدودی شکل گرفت و به این ترتیب نخستین جلسه آن نیز برگزار شد و در این جلسه موافقت ضمنی نماینده وزارت کشور کسب شد تا این انجمن به ثبت رسمی نزدیک شود این درحالی است که مدیرعامل و عضو هیات مدیره انجمن توسعه دریامحور از مخالفت وزارت کشور با تاسیس انجمن گردشگری دریایی خبر می‎دهد.

داریوش میربلوکی، درباره دلیل مخالفت وزارت کشور که به گفته وی حدود دو ماه پیش اعلام شده است، گفت: به اعتقاد وزارت کشور موسسان این انجمن تجربه و تخصص کافی در حوزه گردشگری دریایی ندارند.

وی با بیان اینکه دنبال مسیرهای جایگزین و جذب افراد متخصص هستیم، گفت: ما اگر بتوانیم دست اندرکاران گردشگری دریایی کشور را به صورت هماهنگ در یک مجموعه واحد در کنار هم قرار دهیم، نظر مثبت مسوولان وزارت کشور را نیز تامین خواهیم کرد؛ البته هنوز در مورد افراد عضو به نتیجه گیری نهایی نرسیده ایم.

میربلوکی افزود: این نظر وزارت کشور بود که فعالان حوزه گردشگری دریایی کشور را وارد این انجمن کنیم زیرا چشم انداز و رئوس اهداف و فعالیت های انجمن توسعه دریامحور با موضوع گردشگری دریایی تفاوت دارد.

مدیرعامل انجمن توسعه دریامحور تاکید کرد: ما امیدواریم که با اقدامات در دست اجرا، موافقت وزارت کشور برای تاسیس انجمن گردشگری دریایی تا حدود ۴۵ روز آینده حاصل شود.

« دنیای سفر » این نوشته را از «
مارین تایمز » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.

.