رتبه پاسپورت ایرانی، ۹۳ یا ۹۸ جهان!

ایران در کنار اتیوپی، اریتره و سودان در مکان ۹۸ رتبه اعتبار پاسپورت ها قرار دارد.

“روزنامه کیهان”

در حالی که یکی از وعده های اصلی رئیس جمهور در تبلیغات انتخاباتی سال ۹۲ بازگشت اعتبار و احترام به پاسپورت ایرانی بود این وعده روز به روز دست نیافتنی تر از گذشته به نظر می رسد و شواهد جدید نشان از آن دارد که با انفعال دستگاه دیپلماسی کشور پاسپورت ایرانی بدترین دوران خود را می گذراند و شاهد است!

یکی از وعده های اصلی دکتر حسن روحانی در جریان تبلیغات انتخاباتی بازگرداندن احترام به پاسپورت ایرانی بود، با همین وعده ایرانیانی که یا در خارج از کشور زندگی می کردند یا به خاطر کارشان سفرهای زیادی به کشورهای خارجی داشتند و دارند، به بهبود اعتبار پاسپورت خود امید زیادی بسته بودند.

با این وجود نگاهی به رتبه ارزش پاسپورت ایرانی نشان از آن دارد که این رتبه از رقم ۹۶ در سال ۲۰۱۲ به ۹۸ در سال جاری رسیده است!

موسسه بین المللی «هنلی و شرکاء» که در حوزه مسائل مربوط به اقامت و شهروندی فعالیت می کند، در گزارش سالانه خود درباره اعتبار پاسپورت کشور های مختلف که اسفند ماه سال گذشته منتشر شد آورده است: ایران در کنار اتیوپی، اریتره و سودان در مکان ۹۸ رتبه اعتبار پاسپورت ها قرار دارد.

در این گزارش که هر سال با همکاری انجمن حمل و نقل هوایی بین المللی (IATA) به عنوان دارنده بزرگ ترین پایگاه اطلاعاتی سفر و بر اساس آزادی سفر شهروندان کشورهای مختلف تنظیم می شود، بیش از ۲۰۰ کشور بررسی و در رتبه های انفرادی یا مشترک ۱ تا ۱۰۴ قرار گرفته اند که این رتبه بندی بر اساس تعداد کشورهایی برآورده شده که شهروندان یک کشور می توانند بدون دریافت ویزا به آنجا سفر کنند.

اعتبار ویزای صادر شده از سوی ایران در این گزارش به صورت مشترک با کشورهای اریتره، اتیوپی، نپال، فلسطین و سودان با ۳۷ امتیاز در رتبه ۹۸ قرار دارد.

روزنامه کیهان در حالی (روز ۲۲ مرداد ۹۵) این گزارش را در وب سایت خود قرار داده است که؛ بر اساس آخرین رده بندی قدرتمندترین پاسپورت های جهان در سال ۲۰۱۶ (۱۲ مرداد ۹۵) ایران رتبه ۹۳ را در اختیار دارد.

« دنیای سفر » این نوشته را از «
روزنامه کیهان » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.

.