دریاچه گهر در حال خشک شدن است

یک کارشناس ارشد آبخیزداری گفت: دریاچه گهر در حال خشک شدن است.

به گزارش خبرگزاری ايسنا، سید حسین صادقیان گفت: دریاچه گهر در حال خشک شدن است و علت های معضل پیش آمده را می توان به دو دسته طبیعی و محیطی و دخالت های انسانی تقسیم کرد.

وی اضافه کرد: یکی از شاخص های کیفیت آب اکسیژن خواهی شیمیایی cod است. این شاخص نشان می دهد چه اندازه فاضلاب شیمیایی درون آب وجود دارد.

صادقیان ادامه داد: در خصوص دریاچه گهر روابط عمومی سازمان محیط زیست استان لرستان اعلام کرد که حجم گردشگر بازدیدکننده از دریاچه به ۱۸۰۰۰ نفر در سال رسیده است؛ تصور کنید هر گردشگر میانگین در مدت حضور خود در این مکان ۲۰۰ گرم مواد شیمیایی نظیر مواد شوینده جهت شستشو در دریاچه مصرف کند. به عبارتی در سال حداقل ۳۶۰۰ کیلوگرم فقط مواد شیمیایی وارد دریاچه گهر می شود.

این محقق با یادآوری این که این به غیر از موارد فاضلاب انسانی و حیوانی است که وارد دریاچه می شود، افزود: آب دریاچه به صورت طبیعی شروع به تجزیه هوازی و بی هوازی مواد وارد شده خارجی کرده و در اثر این تجزیه لجن تولید شده و در اثر جریان های دریاچه ای به گوشه ای از دریاچه منتقل و ته نشین می شود. به مرور زمان این لجن بیشتر و بیشتر می شود.همچنین دریاچه ها جهت تصفیه خود از گیاهان و جلبک هایی استفاده می کنند که مهم ترین آن نی زار است. اتفاقی که در گهر در حال رخ دادن بوده، حجم لجن بالا و پیشروی نی زار است. به غیر از مسئله لجن و نیزار جلبک های غیرطبیعی، تغییر رنگ آب دریاچه در بعضی جاهای آن نیز قابل مشاهده شده است. با توجه به این توضیحات باید گفت که افزایش گردشگر یکی از دلایل اصلی این اتفاق است.

این محقق با اشاره به دلایل طبیعی اظهار کرد: اگر با گوگل ارث شیب جانبی ارتفاعات مشرف به دریاچه را اندازه گیری کنیم، مشاهده خواهیم کرد که این شیب ها تند و خالی از جنگل هستند. لند اسلایدهای کوچک باعث سرازیر شدن حجم خاک فرسایش یافته به سمت دریاچه و ته نشینی در دریاچه می شوند.

وی ادامه داد: فقیر شدن ارتفاعات مشرف به دریاچه نیز علت انسانی دارد که طی سالیان متمادی قبل از این که اشترانکوه منطقه حفاظت شده اعلام شود، گله داران از مراتع غنی اشترانکوه به عنوان چراگاه استفاده کنند و در اثر لخت شدن مرتع و شیب تند ارتفاعات خاک نیز سست شده و ریزش کند و درختان و جنگل منطقه از بین برود.

صادقیان به دلایل اقلیمی نیز اشاره کرد و افزود: در سال های اخیر در اثر پدیده تغییر اقلیم میانگین دما در ایران یک و نیم درجه افزایش نشان می دهد. همچنین نزولات جوی کاهش داشته و سیکل ذوب برف سریع تر و تبخیر از سطح دریاچه بیشتر شود.

این پژوهشگر خاطرنشان کرد: رودخانه گهر پس از عبور از دره نگار و ارتفاعات اشترانکوه وارد شهر درود و دشت سیلاخور می شود و در سر راه خود پرورش ماهی و هکتارها مزرعه را سیراب می کند و نقش عمده ای در اقتصاد منطقه دارد. از بین رفتن دریاچه گهر به معنی از بین رفتن قسمتی از اقتصاد لرستان است.

وی یادآور شد: راهکار سریع حل مشکل در زمینه عملیات نرم افزاری ساماندهی گردشگران و مطالعات ساماندهی اشترانکوه است. بایستی یک پلن اولیه مستند به استاندارد جهانی گردشگری طی یک عملیات مطالعاتی انجام وبه مرحله اجرا درآید. همچنین بحث احیای پوشش گیاهی با نگاه تغییر اقلیم به روزآوری شود.

صادقیان با اشاره به عملیات سخت افزاری بیان کرد: برای حداقل سه سال از ورود گردشگر به دریاچه جلوگیری شود و در مدت این سه سال سه اقدام اساسی انجام شود. لایروبی قسمت های قابل دسترس دریاچه، عملیات عمرانی نظیر گابیون بندی و ایجاد دیواره حائل جهت جلوگیری از ریزش خاک به داخل دریاچه واحیای پوشش گیاهی.

این کارشناس ارشد آبخیزداری ادامه داد: در این راستا باید کار گروه کارشناسی احیای دریاچه تشکیل شده و ایجاد ردیف بودجه در سال ۹۷ جهت انجام مطالعات ساماندهی گردشگری و مطالعات دریاچه شناسی پیگیری شود. همچنین ایجاد ردیف بودجه عمرانی جهت لایروبی و عملیات عمرانی بررسی و شرح خدمات مفصل مطالعاتی به استانداری لرستان و نمایندگان ذی نفع ارائه شود.

.