خیریه هایی که امکان کمک کردن دارند

به گزارش سایت خبری نوسازی ناوگان ;

ترابر نیوز:

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

حوزه فعالیت خدمات انسانی

حوزه عملکرد چند منظوره

منطقه جغرافیایی ملی

جمعیت هلال احمر استان تهران

حوزه فعالیت خدمات انسانی

حوزه عملکرد چند منظوره

منطقه جغرافیایی تهران

جمعیت هلال احمر استان البرز

حوزه فعالیت خدمات انسانی

حوزه عملکرد چند منظوره

منطقه جغرافیایی البرز

موسسه آوای چیتای کویر (چیکو)

حوزه فعالیت محیط زیست

حوزه عملکرد آموزشی – پژوهشی

منطقه جغرافیایی خراسان جنوبی

موسسه خیریه چراغ

حوزه فعالیت محیط زیست

حوزه عملکرد آموزشی

منطقه جغرافیایی تهران

موسسه حمایت از زیست بوم‌های عشایر

حوزه فعالیت محیط زیست

حوزه عملکرد آموزشی – پژوهشی

منطقه جغرافیایی تهران

موسسه‌ حیات وحش میراث پارسیان

حوزه فعالیت محیط زیست – حیوانات

حوزه عملکرد پژوهشی

منطقه جغرافیایی تهران

تشکل همت زنان جنوب

حوزه فعالیت حقوق انسانی و مدنی – محیط زیست

حوزه عملکرد پژوهشی – مشاوره

منطقه جغرافیایی تهران

انجمن جنگل بانی ایران

حوزه فعالیت محیط زیست

حوزه عملکرد پژوهشی

منطقه جغرافیایی تهران

موسسه کوهستان سبز

حوزه فعالیت محیط زیست

حوزه عملکرد پژوهشی

منطقه جغرافیایی تهران

موسسه توسعه سبز

حوزه فعالیت محیط زیست

حوزه عملکرد آموزش – پژوهش

منطقه جغرافیایی تهران

کانون بازنشستگان حفاظت از محیط زیست

حوزه فعالیت محیط زیست

حوزه عملکرد پژوهشی

منطقه جغرافیایی تهران

انجمن حفظ طبیعت

حوزه فعالیت محیط زیست

حوزه عملکرد پژوهشی

منطقه جغرافیایی تهران

موسسه تسهیلگران حرفه ای پیشرو

حوزه فعالیت محیط زیست

حوزه عملکرد آموزشی – پژوهشی

منطقه جغرافیایی تهران

انجمن مدیریت سبز ایران

حوزه فعالیت محیط زیست

حوزه عملکرد آموزشی – پژوهشی

منطقه جغرافیایی تهران

انجمن حیات وحش و آبزیان آذربایجان شرقی

حوزه فعالیت محیط زیست

حوزه عملکرد آموزشی – پژوهشی

منطقه جغرافیایی آذربایجان شرقی

انجمن سبز اندیشان تبریز

حوزه فعالیت محیط زیست

حوزه عملکرد آموزشی – پژوهشی

منطقه جغرافیایی آذربایجان شرقی

انجمن مهندسین محیط زیست شمال غرب

حوزه فعالیت محیط زیست

حوزه عملکرد آموزشی – پژوهشی

منطقه جغرافیایی آذربایجان شرقی

موسسه ماموریت برای حفاظت از محیط زیست روستایی و شهری بناب

حوزه فعالیت محیط زیست

حوزه عملکرد آموزشی

منطقه جغرافیایی آذربایجان شرقی

موسسه مجمع فعالان زیست محیطی بناب

حوزه فعالیت محیط زیست

حوزه عملکرد آموزشی – پژوهشی

منطقه جغرافیایی آذربایجان شرقی

برخی از موسسات خیریه و سمن‌ها که در حوزه محیط زیست فعالیت دارند، هدف از تاسیس را حفظ محیط زیست و منابع طبیعی کشور، ذکر کرده‌اند.

«ویکی‎نیکی» موسسات فعال در حوزه محیط زیست را به طور کامل بررسی و معرفی نموده است. از جمله شاخص‌ترین این خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

Let’s block ads! (Why?)

.