حلقه های مفقوده گردشگری دریایی

یک راهنمای گردشگری می گوید: زنجیره گردشگری دریایی هنوز در کشور ما به هم متصل نشده است و حلقه های مفقوده ای در این میان وجود دارد.

محمد مرسلپور در خصوص گردشگری دریایی در کشور خاطرنشان کرد: ما امکانات خوبی داریم اما زنجیره گردشگری دریایی هنوز به هم متصل نشده است و حلقه های مفقوده ای در این میان وجود دارد. وی افزود: اکنون بزرگترین مشکل این است که انجمن ها و فعالان گردشگری به طور جداگانه کار می کنند و مرکز ثقلی وجود ندارد که همه فعالیت ها با محوریت آن صورت بگیرد.

عضو سابق هیئت مدیره انجمن گردشگری هرمزگان ادامه داد: به دنبال راه اندازی اتاق فکر حوزه گردشگری با حضور مدیران کل و معاونان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری هستیم.

مرسلپور با اشاره به اینکه اقدامات خوبی در خصوص گردشگری دریایی انجام شده است، یادآور شد: پارسال یک هیئت تجاری از بندر عباس به عمان سفر کردند و در پی توافقات صورت گرفته، عمانی ها در بحث صدور ویزا اقدامات مثبتی انجام دادند و وزارت امور خارجه ایران هم در فرودگاه و هم در بندر شهید باهنر دفاتری را برای صدور روادید راه اندازی کرده است.

مرسلپور در خصوص جذابیت های گردشگری استان هرمزگان گفت: بندر عباس اماکن ناشناخته بسیاری دارد و قرار است که برای شناساندن آنها به گردشگران، بسته سفر آماده کنیم.

« دنیای سفر » این نوشته را از «
مارین تایمز » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.

.