حزبی که کمتر از هزار عضو فعال دارد حزب نیست شبه باند است

به گزارش سایت خبری نوسازی ناوگان ;

ترابر نیوز:

احزاب در کشورهای توسعه یافته حداقل ۱۰ هزار عضو رسمی دارند و معمولا تعداد اعضای انها بیش از صد هزار نفر هستند در برخی کشورها تعداد اعضای رسمی حزب از یک میلیون نفر نیز فراتر می رود اما در ایران تعداد کل اعضای رسمی احزاب ایران شاید به ده هزار نفر هم نرسد و این واقعا تاسف بار غم انگیز و نشان دهنده عمق فاصله احزاب ما با شرایط مناسب هستند این نشانگر دایره بسته احزاب است یا نشانگر محافظه کاری زیاد جامعه ایرانی و از طرف دیگر نگاه نا مناسب حاکمیت به احزاب است. مخالفت حکام با احزاب غیر طبیعی نیست اما عدم عضویت مردم در احزاب یا ایجاد احزاب متعدد جهت نقش آفرینی جدی سیاسی و اجتماعی نگران کننده است و نشانه شجاعت ملت نیست و شاید نشانه کم تفاوتی و محافظه کاری بیش از حد فرهنگ ما ایرانیان باشد

Let’s block ads! (Why?)

.