توصیه های سفارت ایران در ترکیه به ایرانیان

سفارت ایران در ترکیه، در اطلاعیه ای به هموطنان مقیم و مسافران اکیدا توصیه کرد، به دلیل برقراری حالت فوق العاده در ترکیه، ضروری است ضمن توجه به اطلاعیه های مقامات امنیتی، مقررات خاص این ایام را مدنظر قرار دهند.

در این اطلاعیه همچنین از هموطنان خواسته شده است به منظور آشنایی با مجموعه قوانین حالت فوق العاده، قبل از عزیمت به جمهوری ترکیه، از طریق مراجع ذی صلاح کسب اطلاع کنند.

گفتنی است مجلس ترکیه عصر پنجشنبه لایحه پیشنهادی حزب حاکم این کشور برای اجرای وضعیت فوق العاده برای سه ماه را تصویب کرد. این طرح چهارشنبه شب به تصویب هیأت وزیران ترکیه رسید و روز پنجشنبه در نشست جلسه عمومی مجلس این کشور به رأی گذاشته شد.

گفتنی است سفارت جمهوری اسلامی ایران در ترکیه همچنین در اطلاعیه ای بر ضرورت انجام مشورت هموطنان مقیم و مسافران گرامی پیش از انعقاد هر گونه قرارداد و فعالیت اقتصادی که دارای بار مالی و حقوقی است، با حقوقدانان معتبر و آشنا به قوانین ترکیه، تأکید کرد.

.