تفاوت فرهنگی دو ملتی که ۶۳ سال پیش درهم آمیخته بودند بر اثر تغییر ساختار حکومت ناشی از قانون اساسی دو کشور ایجاد شده

به گزارش سایت خبری نوسازی ناوگان ;

ترابر نیوز:

تفاوت فاحش فرهنگی ایجاد شده بین دو ملت کره جنوبی و شمالی که ۶۳ سال پیش درهم آمیخته و کاملا یکسان بودند بر اثر تغییر ساختار حکومت ناشی از قانون اساسی دو کشور ایجاد شده را اینجا مشاهده نمائید

Let’s block ads! (Why?)

.