تغییر ساختار شهرداری ها

ترابر نیوز:

علی نوذر پور در گفت و گو با ایرنا افزود: تمامی شهرداری های کشور موظفند بخشنامه ابلاغی تحت عنوان ‘ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها’ را اجرایی و بر اساس این طرح نسبت به ادغام سازمان ها و شرکت های همسو و موازی خود اقدام کنند.
به گفته این مسئول سازمان شهرداری ها و دهیاری ها ، مدیران عامل سازمان های تاکسیرانی شهرداری ها باید ضمن آگاهی از موضوعات ابلاغ شده در این زمینه، خود را برای ایجاد تغییرات ساختاری با فوریت آماده کنند.
وی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل مدیریت حمل و نقل بار شهری و حومه گفت: شهرداری ها برای انجام وظایف و ماموریت های محوله در این زمینه باید متناسب با جمعیت و امکانات شهر، تشکیلات و مدیریت های متناسب را برای مدیریت حمل و نقل بار، ایجاد کنند.
نوذرپور گفت :به موجب ضوابط ابلاغی، شهرداری های کلان شهرها،با جمعیت بالای یک میلیون تن، در بخش حمل و نقل صرفا می توانند یک سازمان حمل مسافر با ادغام سازمان های اتوبوسرانی، تاکسیرانی و پایانه ها داشته باشند و یک سازمان حمل بار برای ساماندهی بار و ایجاد یک سازمان حمل و نقل ریلی ایجاد کنند.
وی افزود: در شهرداری ‘بزرگ شهرها’ با جمعیت کمتر از یک میلیون تن و بیشتر از ۲۰۰هزار تن معاونت مسافر و معاونت بار در سازمان حمل و نقل بار و مسافر و سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل و در شهرداری شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزارتن فقط سازمان مدیریت حمل ونقل ایجاد می شود.
نوذرپور در ادامه اظهار کرد : شهرداری های کلان شهرها، با جمعیت بالای یک میلیون تن در بخش حمل و نقل صرفا می توانند یک سازمان حمل مسافر با ادغام سازمان های اتوبوسرانی، تاکسیرانی و پایانه ها داشته باشند.
وی گفت: همچنین این شهرداری ها می توانند یک سازمان حمل بار برای ساماندهی بار و ایجاد یک سازمان حمل و نقل ریلی ایجاد کنند.
معاون سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با اشاره به اینکه ساختار سازمان های موجود در حوزه حمل ونقل عمومی شهری در حال تغییر است گفت:بر اساس ابلاغیه وزیر کشور و مصوبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت کشور در خصوص ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها، ساختار سازمان های موجود در حوزه حمل و نقل عمومی شهری باید مطابق این ضوابط تغییر کند.

 

.