تصویرسازی/دستمان پر است

ترابر نیوز:

تصویرسازی/دستمان پر است

به گزارش راه دانا؛ دستگاه های تبلیغاتی دنیا برای گمراه کردن انسانها… از همه ی امکانات استفاده می کنند برای الگوسازی، ملتها هم دستشان خالی است و الگویی برای ارائه در مقابل آنها ندارند. ما دستمان پُر است… امام حسن و امام حسین را گفته اند: «سیّدی شباب اهل الجنّة… یعنی جوانی اینها باید به عنوان یک الگو همیشه در مقابل چشم جوانهای دنیا باشد. جوانی پیغمبر و امیرالمؤمنین هم همین جور است. ۱۳۸۳/۰۵/۱۷

 

تصویرسازی/دستمان پر است

 

 

.