تریلر اشمیتر SCHMITZ اصل وارداتی آلمانی

photo_2016-08-12_15-19-58 photo_2016-08-12_15-20-05 photo_2016-08-12_15-20-10 photo_2016-08-12_15-20-15 photo_2016-08-12_15-20-19 photo_2016-08-12_15-20-23 photo_2016-08-12_15-20-28 photo_2016-08-12_15-20-32 photo_2016-08-12_15-20-37 photo_2016-08-12_15-20-42 photo_2016-08-12_15-20-46 photo_2016-08-12_15-20-49

رینک اینا مثل ایرانی ها استیل نیست-ولی در عوض کشویی ریلی هستن

اينها با احتساب ماليات و عوارض گمرگي و هزينه حمل و نقل تا بازرگان حدود ٣٨ هزار يورو تموم ميشه.هر یورو حدود ۴ هزار تومن حساب کنیم میشه ۱۵۲ میلیون تومن

حالا اینو با تریلری که پاسارگاد دیزل وارد کرده اون برچسب ها رو زده مقایسه کنید!!! این کجا و آن کجا-انگار تابلو تبلیغاتی هست

.