بهره وری و مدیریت سنتی اساسی ترین مشکل راه آهن است

به گزارش سایت خبری نوسازی ناوگان ;

ترابر نیوز:

بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، سهم حمل و نقل ریلی از حمل زمینی بار باید حداقل به ۳۰ درصد برسد. بدین ترتیب در سال ۱۴۰۰ باید ۱۹۵ میلیون تن کالا از طریق حمل و نقل ریلی جا به جا شود.

همچنین بر اساس هدف گذاری شرکت راه آهن در سال ۹۷ بار جا به جا شده از طریق شبکه ریلی کشور باید به ۸۲ میلیون تن برسد که ۷۴ میلیون تن آن را بار داخلی و ۵ میلیون تن آن را بار ترانزیت و بین المللی تشکیل می دهد.[۱]

افزایش حمل بار راه آهن در ۳ ماهه اول سال ۹۷

بررسی آمار حمل بار راه آهن نشان می دهد که در سه ماهه اول سال ۹۷ حدود ۱۲.۷ میلیون تن بار از طریق حمل و نقل ریلی جا به جا شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴.۶ درصد افزایش یافته است.

بر این اساس آمارهای سال ۹۶ به قرار جدول زیر است:

ماه فروردین اردیبهشت خرداد جمع
بار کل (تن) ۳.۵۵۸.۲۹۲ ۳.۷۳۲.۸۸۰ ۳.۷۷۹.۹۸۴ ۱۱.۰۷۱.۱۵۶

آمارهای سال ۹۷ نیز در جدول زیر آمده است:

ماه فروردین اردیبهشت خرداد جمع
بار کل (تن) ۴.۱۱۳.۰۲۷ ۴.۲۰۰.۲۴۴ ۴.۳۷۸.۰۳۴ ۱۲.۶۹۱.۳۰۵

همچنین در ۳ ماهه اول امسال حدود ۴۹۴ هزار تن بار ترانزیتی از طریق راه آهن جا به جا شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۹.۸ درصد افزایش یافته شده است.

این آمار برای سال ۹۶ در جدول زیر آمده است:

ماه فروردین اردیبهشت خرداد جمع
بار ترانزیت (تن) ۱۱۲.۸۶۶ ۱۰۰.۲۴۹ ۷۷.۷۰۱ ۲۹۰.۸۱۶

آمار مذکور برای سال ۹۷ نیز به قرار زیر است:

ماه فروردین اردیبهشت خرداد جمع
بار ترانزیت (تن) ۱۹۴.۴۱۲ ۱۴۹.۸۳۷ ۱۴۹.۶۸۹ ۴۹۳.۹۳۸

عدم تحقق اهداف راه آهن با ادامه روند فعلی

بر اساس آمار، کل بار جا به جا شده از طریق حمل و نقل ریلی در سال ۹۶ حدود ۴۶.۸ میلیون تن بوده است. در صورتی که رشد ۱۴.۶ درصدی ۳ ماهه اول سال جاری تا پایان سال ادامه یابد، در انتهای سال ۹۷ حدود ۵۳ تا ۵۴ میلیون تن بار از طریق شبکه ریلی جا به جا خواهد شد که با هدف گذاری ۸۲ میلیون تنی راه آهن در سال ۹۷ و هدف گذاری ۱۹۵ میلیون تنی برنامه ششم توسعه فاصله زیادی دارد.

از سوی دیگر، بار ترانزیت حمل شده از طریق راه آهن در سال گذشته حدود ۱.۶ میلیون تن بوده است. در صورتی که رشد ۶۹.۸ درصدی ۳ ماهه اول امسال تا پایان سال ادامه یابد، در انتهای سال ۹۷ حدود ۲.۷ میلیون تن بار ترانزیتی جا به جا خواهد شد که تنها حدود نیمی از هدف گذاری ۵ میلیون تنی راه آهن را محقق خواهد ساخت.

راهکار افزایش حمل بار از طریق راه آهن

۲ راهکار مهم برای افزایش حمل بار از طریق راه آهن وجود دارد. یکی از این راهکارها افزایش بهره وری شبکه ریلی است. شبکه ریلی کشور به دلیل وجود مشکلاتی از جمله عدم برنامه ای بودن حرکت قطارهای باری، عدم اولویت دهی به قطارهای باری در مسیرهای ترانزیتی، طولانی بودن بلاک ها و در نتیجه سرعت سیر پایین حرکت قطار، بهره وری پایینی دارد.

این عوامل باعث افزایش زمان حمل و عبور کالا و در نتیجه، کاهش تمایل صاحبان بار برای استفاده از حمل و نقل ریلی خواهد شد.

راهکار دیگر افزایش جابجایی بار از طریق حمل و نقل ریلی، تکمیل خطوط اولویت دار باری و ترانزیتی بدون بودجه دولت است. خطوط ریلی چابهار-سرخس، شلمچه-بصره، رشت-آستارا و راه آهن غرب کشور (کرمانشاه-خسروی) از جمله خطوط مهمی هستند که تکمیل آنها باعث افزایش قابل توجه ظرفیت ترانزیتی ریلی کشور خواهد شد.

با توجه به سودآوری و توجیه اقتصادی خطوط باری و ترانزیتی می توان سرمایه های خرد و نیمه خرد مردمی را از طریق روش های مشارکت عمومی خصوصی همچون BOT (ساخت، بهره برداری و انتقال) و با تشکیل صندوق پروژه در بازار سرمایه به سمت این پروژه ها هدایت کرد تا مشکل کمبود منابع مالی این خطوط راهبردی مرتفع گردد.

Let’s block ads! (Why?)

.