بهبود دو شاخص رقابت پذیری به نفع گردشگری

روز گذشته مجمع جهانی اقتصاد در تازه ترین گزارش خود رتبه بندی کشورها را از نظر رقابت پذیری اعلام کرد.

رتبه ایران از نظر این گزارش رقابت پذیری جهانی برای سال ۲۰۱۷-۲۰۱۶ دو پله سقوط کرده و به رتبه ۷۶ رسیده است. کاهش رتبه ایران به رغم افزایش امتیاز داده شده توسط مجمع جهانی اقتصاد رخ داده و علت آن رشد بیشتر در بهبود این شاخص در کشورهایی که رتبه تقریبا یکسانی با ایران داشته اند بوده است. مطابق این شاخص ایران در ملزومات اساسی رتبه ۶۱، در گسترش کارآیی رتبه ۸۹ و در نوآوری و عوامل پیچیده رتبه ۱۰۱ را در میان ۱۳۸ کشور جهان کسب کرده است.

همچنین کشورمان از نظر ملزومات اساسی در زیرشاخص های مربوط به ملزومات، از نظر نهادها رتبه ۹۰، زیرساخت رتبه ۵۹، محیط اقتصاد خرد رتبه ۷۲ و سلامت و تحصیلات اولیه رتبه ۴۹ را کسب کرده است. این درحالی است که طی سال گذشته این آمار برای ملزومات اساسی رتبه ۶۳، گسترش کارآیی رتبه ۹۰ و نوآوری و عوامل پیچیده رتبه ۱۰۲ را نشان می داد؛ تغییری که حاکی از بهبود رتبه ایران در سال جاری نسبت به سال گذشته در بخش های سه گانه مورد اشاره بوده است.

«اما هر کدام از این شاخص ها چگونه می توانند بر گردشگری کشور موثر باشند؟» این سوالی است که با مطالعه گزارش مجمع جهانی اقتصاد ایجاد می شود؛ گزارش مذکور تغییرات در برخی شاخص ها نسبت به سال گذشته را نشان می دهد که برخی شاخص ها به طور مستقیم و برخی دیگر به طور غیرمستقیم بر گردشگری اثر می گذارند. در این بین، برخی از این شاخص ها را به دلیل اشتراکاتی که در تمامی بخش های اقتصادی دارند، نمی توان به طور خاص تحلیل گردشگری کرد، اما تحلیل اثر برخی دیگر از آنها بر گردشگری، امکان پذیرتر است.

مهر تایید مجمع جهانی اقتصاد بر امینت ایران

ایران از نظر زیرشاخص نهادها به طور کلی در رتبه ۹۰ جهان قرار گرفته است. این زیرشاخص شامل موارد زیادی از جمله حقوق مالکیت، قدرت حفاظت از سرمایه گذاری، اعتماد عمومی به سیاستمداران، پرداخت های غیرمعمول و رشوه، هزینه های تجاری تروریسم، هزینه های تجاری جرم و جنایت، جنایات سازمان یافته، شفافیت سیاست گذاری دولت و برخی موارد دیگر می شود. این موارد می توانند در سفرهای تجاری و سفرهایی که به قصد سرمایه گذاری و تجارت به ایران انجام می شود، موثر باشند. در میان مهم ترین این زیرشاخص ها می توان به رتبه ۱۰۵ ایران از نظر هزینه های تجاری تروریسم، رتبه ۷۹ از نظر هزینه تجاری خشونت و جنایت و رتبه ۹۰ ایران از نظر خشونت ها و جرایم سازمان یافته اشاره کرد. این موارد در کنار قابل اطمینان بودن خدمات پلیس، شاخص های امنیت کشور محسوب می شوند که علاوه بر گردشگری با قصد تجارت، برای گردشگران خارجی نیز اهمیت دارند.

مقایسه زیرشاخص های گفته شده امسال با سال گذشته نیز نتایج مثبتی را نشان می دهد. رتبه ایران از نظر نهادها در سال گذشته که در آن ۱۴۰ کشور مورد بررسی قرار گرفته بود، ۹۴ بوده است و در سایر رتبه ها نیز به ترتیب از نظر هزینه های تجاری تروریسم ۱۲۱، از نظر هزینه تجاری خشونت و جنایت ۹۴ و از نظر خشونت ها و جرایم سازمان یافته ۱۰۳ بوده است. این آمار نشان دهنده این است که وضعیت ایران از نظر امنیت، طبق گزارش های این سازمان ارتقا یافته و این امر می تواند بر افزایش گردشگران ورودی به کشور خصوصا غربی ها موثر باشد. بهبود ۱۶ رتبه ای هزینه های تجاری تروریسم، کاهش ۱۵ رتبه ای از نظر هزینه تجاری خشونت و جنایت و ۱۳ پله ای از نظر خشونت و جرایم سازمان یافته در رتبه بندی این نهاد معتبر، می تواند اثرات مثبتی برای توریسم ایران به همراه داشته باشد؛ به ویژه اگر در طول زمان چنین روند مثبتی ادامه پیدا کند.

ارتقای کلی رتبه زیرساخت ها

شاخص زیرساخت نیز یکی از مهم ترین مواردی است که می تواند بر وضعیت گردشگری یک کشور چه در سطح داخلی و چه در سطح خارجی اثر بگذارد. این شاخص عمدتا به مسائل حمل و نقل در ایران می پردازد که قاعدتا اثر قابل ملاحظه ای بر جذب گردشگران دارد و ابعاد مختلف کیفیت جاده ها، کیفیت کلی زیرساخت ها، کیفیت زیرساخت های ریلی، بنادر و حمل و نقل هوایی را در کنار برخی موارد دیگر بررسی می کند که به نظر می رسد وضعیت ایران در این شاخص به مراتب بهتر از سایر بخش های آن باشد. در این گزارش رتبه ایران در کیفیت کلی زیرساخت ها ۷۶، کیفیت جاده ها ۶۸، کیفیت زیرساخت ریلی ۴۶، کیفیت زیرساخت بنادر ۷۳ و کیفیت زیرساخت حمل و نقل هوایی ۱۱۱ بوده است. این گزارش به روشنی نشان می دهد که بخش مربوط به بنادر و حمل و نقل هوایی به بهبود زیرساخت ها احتیاج مبرمی دارد و بهترین زیرساخت های حمل و نقل در کشورمان، در حوزه راه آهن و حمل ونقل ریلی است که می تواند به گسترش روند ورود گردشگران از این طریق بینجامد.

در همین حال، وضعیت زیرشاخص هایی همچون خطوط تلفن ثابت و کیفیت تامین برق که از جمله شاخص های توسعه یافتگی یک کشور هستند نیز وضعیت نسبتا خوبی دارند و به ترتیب در رتبه های ۲۳ و ۶۳ از مجموع ۱۳۸ کشور مورد نظر قرار گرفته اند. این در شرایطی است که در سال گذشته رتبه ایران در زیرشاخص زیرساخت ها ۶۳ بود و با ۴ پله صعود در سال جاری همراه بوده است. در سایر بخش های مربوط به زیرساخت از جمله کیفیت کلی زیرساخت ها رتبه ایران ۷۶، کیفیت جاده ها ۶۳، کیفیت زیرساخت ریلی ۴۵، کیفیت زیرساخت بنادر ۷۸ و کیفیت زیرساخت حمل و نقل هوایی ۱۱۸ بوده است.

این آمار بیانگر این است که زیرساخت های حمل و نقل که ارتباط مستقیمی با حوزه گردشگری دارند، در بخش های بنادر و هوایی بهبود یافته است؛ هرچند هنوز جای کار بسیار زیادی دارد و این تغییرات پس از برجام و توافق های بیشتر با غرب توانایی نوسازی و بهبود بیش از پیش را خواهند داشت. نکته دیگر این است که زیرساخت های جاده ای نسبت به سال گذشته با ۵ رده سقوط مواجه بوده است.

در مجموع بررسی این گزارش از شاخص های مربوط به گردشگری بیانگر این است که به رغم بهبود وضعیت زیرشاخص های گردشگری، هنوز جای کار زیادی برای بهبود این حوزه های قابل سنجش در کشور وجود دارد تا صنایع وابسته به این زیرشاخص ها به رشد و توسعه مناسبی دست پیدا کنند.

« دنیای سفر » این نوشته را از «
روزنامه دنیای اقتصاد » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.

.