بارش ۲۶۶ میلیارد مترمکعب از مهر تا بهمن۹۷

به گزارش سایت خبری نوسازی ناوگان ;

میزان بارش اول مهر تا ۲۳ بهمن (میلیمتر)

حوضه آبریز اصلی

میزان حداقل و حداکثر بارندگی ثبت شده در سال آبی جاری از اول مهر تا ۲۳ بهمن (میلیمتر)  درصد اختلاف نسبت به متوسط
۵۰ ساله سال آبی
۹۶-۹۷ سال آبی
۹۷-۹۸ نام استان حداقل بارندگی ثبت شده نام ایستگاه نام استان حداکثر بارندگی ثبت شده نام ایستگاه متوسط ۵۰ ساله سال آبی
۹۶-۹۷ اردبیل ۱۰۰ اردبیل‌ مازندران ۱۰۳۲٫۳ رامسر-صفارود ۳۶ ۵۷ ۱۹۴ ۱۶۸ ۲۶۴ دریای خزر سیستان و بلوچستان ۲۵ محوطه امورآب چابهار لرستان ۱۱۵۱ کشور-سرخاب ۴۶ ۴۵۴ ۲۱۲ ۵۶ ۳۱۰ خلیج فارس و دریای عمان آذربایجان شرقی ۱۳۴٫۱ تبریز آذربایجان غربی ۳۴۳٫۷ اشنویه-گلاز چای ۶۷ ۱۲۰ ۱۱۳ ۸۶ ۱۸۹ دریاچه ارومیه کرمان ۰ رحمت آباد-ریگان چهارمحال و بختیاری ۱۱۳۵٫۸ چلگرد ۸ ۳۶۱ ۷۷ ۱۸ ۸۳ فلات مرکزی سیستان و بلوچستان ۰ تصفیه خانه زاهدان خراسان جنوبی ۱۲۹٫۶ بنرک -۴۸ ۴۵۰ ۴۲ ۴ ۲۲ مرزی شرق خراسان رضوی ۶۹٫۹ باغسنگان تربت جام خراسان رضوی ۱۳۴ چناران ۳۶ ۴۵۰ ۷۳ ۱۸ ۹۹ قره‌قوم سیستان و بلوچستان ۰ تصفیه خانه زاهدان لرستان ۱۱۵۱ کشور-سرخاب ۳۱ ۲۶۰ ۱۲۴ ۴۵ ۱۶۲ کل کشور

Let’s block ads! (Why?)

.