بارش برف وکولاک جاده های کشور را مسدود کرد

بارش برف همراه با کولاک که از شب گذشته در راه های ارتباطی مرتفع و برفگیر خلخال آغاز شده همچنان ادامه دارد.

رییس راهداری و حمل و نقل جاده ای خلخال گفت: بارش برف موجب یخبندان شدید سطح جاده در گردنه الماس واقع در راه ارتباطی خلخال به اسالم شده است.

محمد قربانی افزود: راه های ارتباطی خلخال به اسالم و خلخال به پونل از شب گذشته چند بار توسط راهداران این اداره برفروبی و نمک پاشی شده و تردد خودروها در حال حاضر در گردنه الماس بدون استفاده از زنجیر چرخ و به صورت عادی صورت می گیرد.

وی با توصیه به رانندگان خودروها برای به همراه داشتن زنجیر چرخ و وسایل گرمازای زمستانی در زمان عبور از گردنه الماس گفت: به علت ادامه بارش برف همراه با وجود مه غلیظ و محدودیت دید در جاده خلخال به اسالم و خلخال به پونل رعایت احتیاط کامل از سوی رانندگان ضرورت دارد.

شهرستان خلخال در ۱۰۵ کیلومتری جنوب اردبیل قرار دارد.

« دنیای سفر » این نوشته را از «
باشگاه خبرنگاران جوان » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.

.