ایویکو ۴۴۰ یوروتک تانکر

ارسال شده توسط:وحید کریملو

درIVECO, IVECO (440) EURO TECH, گالری عکس کامیون

۲۴ جولای ۲۰۱۶
۰

۲۰۱۶۰۵۱۲_۱۹۲۲۰۴ ۲۰۱۶۰۷۲۰_۱۴۴۶۵۴ ۲۰۱۶۰۷۲۰_۱۴۴۹۳۵ ۲۰۱۶۰۱۰۱_۱۲۴۱۰۵

عکس: علیرضا ایویکو ۴۴۰ از اهواز

ایشون از حامیان سایت هستند و اگر بر روی عکس اول کلیک کنید ادرس اینترنتی سایتمون رو با برچسب چسبوندن شیشه سمت شاگرد

داداش چرخش بچرخه-الان تانکر انداختید؟وضع تانکر چطوره


۲۰۱۶-۰۷-۲۴

.