استفاده از تجارب هلند برای توسعه دوچرخه سواری در تهران

چرا در تهران تا این اندازه خودروی شخصی در حال تردد است و چرا تا این تعداد خودرو در حاشیه خیابان های شهر پارک شده و دو طرف معابر شهری را اِشغال کرده است؟

به گزارش تین نیوز، هیأتی از مدیران مؤسسه دوچرخه سواری هلند (NBP) که در زمینه ارائه انواع راهکارهای پایدار و سازگار با محیط زیست با محوریت دوچرخه و ترویج دوچرخه سواری در دنیا فعالیت می کند، در دیدار با جمعی از مدیران حمل و نقل شهری پایتخت، در جریان فعالیت های مدیریت شهری جهت گسترش حمل و نقل پاک به ویژه توسعه دوچرخه سواری در تهران قرار گرفتند.

قائم مقام سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در این دیدار با اشاره به این که هلند، رتبه اول دنیا را از نظر توسعه دوچرخه سواری در اختیار دارد و از این نظر می توان از آن به عنوان «کشور دوچرخه ها» نام برد، گفت: توسعه حمل و نقل پاک با محوریت دوچرخه سواری، از سیاست های جدی مدیریت شهری در تهران است.

منصور نویریان با بیان این که «آلودگی هوا و ترافیک به ویژه انبوه موتورسیکلت ها که بسیاری از راکبان آنها هیچ آداب و قانونی را رعایت نمی کنند دو معضل اساسی امروز تهران هستند»، افزود: دوچرخه، می تواند راه حل مشترک هم برای کاهش آلودگی هوا و هم برای کاستن از ترافیک از جمله مسائل و مشکلات موتورسیکلت ها باشد.

وی با تأکید بر این که اگر می خواهیم در سرنوشت خود و فرزندان مان مشارکت داشته باشیم، باید از خودمان شروع کنیم، اظهار داشت: برای خروج از چرخه معیوبی که نتیجه ای جز ترافیک و آلودگی هوا و آثار و عوارض ناشی از آن ندارد، باید نسلی باشیم که شروع کننده بسیاری از اتفاقات و تحولاتی باشد که بتواند از ما برای نسل های آینده به یادگار بماند.

شبکه یک پارچه حمل و نقل شهری رمز توسعه پایدار شهرها است

یکی از اعضای هیأت هلندی که سال ها مسئولیت حمل و نقل و ترافیک غرب اَمستردام پایتخت هلند را بر عهده داشته، سخنان خود را با این پرسش از مسئولان حمل و نقل شهری پایتخت کشورمان، آغاز کرد: شما چرا در تهران به ویژه در محدوده مرکزی شهر تا این اندازه خودروی شخصی در حال تردد دارید؟ و چرا تا این تعداد خودرو در حاشیه خیابان های شهرتان پارک شده و دو طرف معابر شهری تان را اِشغال کرده است؟

«دِرک دِ جِی گر» (DIRK DE JAGAR) با تقدیر از اهتمام مدیریت شهری تهران برای توسعه حمل و نقل پاک، پیاده سازی استراتژی شبکه یک پارچه استراتژی حمل و نقل شهری را رمز موفقیت در توسعه اصولی، متوازن و پایدار شهرها دانست و گفت: یک پارچگی سیستم حمل و نقل شهری، به نحوی که شهروندان امکان برخورداری از مترو، B.R.T، دوچرخه سواری و پیاده روی را به صورت همزمان داشته باشند، به نحوی که این مدل های حمل و نقلی یکدیگر را پوشش داده و مکمل هم باشند.

وی در خصوص این که گفته می شود به دلیل این که دوچرخه سواران بیشتر در معرض آلودگی هوا هستند، و در هوای آلوده فعالیت فیزیکی دارند، پس در نتیجه بیشتر از دیگر شهروندان در معرض آسیب قرار دارند و میزان مصدومیت دوچرخه سواران بالا است، تأکید کرد: حتی اگر این حرف درستی باشد، آثار مثبت دوچرخه سواری در زندگی شهری که باعث سلامت و نشاط فردی شهروندان و ارتقای کیفی زندگی جمعی در شهرها می شود، با تأثیرات منفی احتمالی دوچرخه سواری به طور قطع قابل مقایسه نیست.

پیشنهاد مدل اسپانیائی برای توسعه دوچرخه سواری در تهران

متخصص هلندی با اشاره به این که ممکن است در تمامی کلان شهر تهران نتوان دوچرخه سواری را توسعه داد اما در بسیاری از نقاط چون محدوده بازار به صورت جدی می توان روی این موضوع برنامه ریزی مدونی انجام داد، افزود: ایمنی دوچرخه سواران و عابران پیاده به ویژه در تقاطع ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در توسعه دوچرخه سواری باید مورد توجه قرار گیرد.

«جِی گر» با بیان این که «در حال حاضر یکی از مشکلات ما در هلند، این است که تعداد دوچرخه ها از تعداد جمعیت شهرها بیشتر است و تأمین فضای پارک برای انبوهی از دوچرخه ها، یکی از دغدغه های مسئولان شهری این کشور تبدیل شده است، تصریح کرد: راه حل این موضوع، امکان استفاده از دوچرخه اشتراکی است، یعنی همین راهکاری که مسئولان شهری تهران نیز از طریق ایجاد خانه های دوچرخه، برای آن برنامه ریزی کرده اند.

وی در پایان با تأکید بر این که تهران، شهر بسیار بزرگی است و از شبکه بندی شهری قابل قبولی برخوردار است، خاطرنشان کرد: مدلی متشکل از شبکه ای از مسیرهای عمودی و افقی که به صورت تار و پود در هم تنیده شده اند و به مدل اسپانیایی معروف است در تهران قابل اجرا خواهد بود، زیرا در تهران نیز مانند هلند، باید اولویت اول در ترددهای شهری به عابران پیاده و دوچرخه سواران اختصاص پیدا کند.

.