استدلال منطقی طرح هر ایرانی یک لیتر بنزین

به گزارش سایت خبری نوسازی ناوگان ;

ترابر نیوز:

روزانه نود میلیون لیتر و سالانه ۳۲ الی ۳۳ میلیارد لیتر بنزین در کشور مصرف می شود قیمت جهانی بنزین لیتری ۵۰ الی ۶۰ سنت است. لذا ارزش این میزان بنزین حدود ۱۷ میلیارد دلار در سال است. تعداد خودرو های شماره شده در ایران حدود ۲۰ میلیون خودرو است. بخشی از این خودرو ها در سیستم حمل و نقل عمومی استفاده می شوند، بخشی متعلق به شرکتهای دولتی و خصوصی هستند، تعداد خودروهای مورد استفاده درخانواده های  پر درآمد جامعه ۲ الی ۳ خودرو است. قشر کم درآمد جامعه غالبا فاقد خودرو هستند. چنانچه ده میلیون لیتر در روز برای خودروهای عمومی لحاظ شود و با لحاظ جمعیت ۸۰ میلیونی ایران، حق هر ایرانی یک لیتر بنزین یارانه ای است. در حال حاضر شرایط بگونه ای در جریان است که یک خانواده از قشر پر درآمد با داشتن ۳ خودرو ماهیانه ۲۰۰ الی ۳۰۰ لیتر بنزین مصرف می کنند و یارانه بنزین آنها را فقرا و اقشار کم درآمد جامعه تامین می نمایند. زیر ساخت لازم جهت اجرای طرح هر ایرانی یک لیتر بنزین وجود دارد. در طرح هدفمندسازی یارانه ها سرپرست خانواده ها مشخص است سطح درآمد افراد نیز بصورت کلی مشخص است لذا در کارت یارانه ها که به عنوان کارت سوخت نیز می بایست قابلیت استفاده داشته باشد به ازای هر ایرانی در روز یک لیتر بنزین ذخیره می شود. چنانچه کسی تمایل داشته باشد می تواند سهمیه بنزین خود را به دیگران بفروشد. قیمت بنزین خارج از سهمیه توسط دولت تعیین خواهد شد.افرادی که سهمیه بنزین خود را تا آخر ماه استفاده نکنند مبلغ ریلی معادل ارزش آن در کارت یارانه ها تبدیل خواهد شد

طرح هایی چون فروش سهمیه بنزین در بورس و برخی طرح هایی که منجر به پیچیده شدن موضوع می شود در اصل مخالفت مدرن با این طرح است.

Let’s block ads! (Why?)

.