اجباری بودن صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان

به گزارش سایت خبری نوسازی ناوگان ;

ترابر نیوز:

الزامی بودن اجرای آیین نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزلهبه گزارش خبرگزاری صداو سیما، مدیرکل مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی در نشست خبری رونمایی از ویرایش ۴ آیین نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله درباره لزوم داشتن شناسنامه فنی و ملکی برای افزایش کیفیت ساختمان‌ها گفت: شهرداری‌ها به موجب قانون موظف اند تا به اخطار‌های مهندسین ناظر توجه کنند به همین دلیل با شهرداری‌ها در جهت استفاده از نظرات مهندسین ناظربرای اجرایی شدن شناسنامه فنی و مهندسی درحال مکاتبه هستیم.
آقای حامد مانی فر افزود: آئین نامه ۲۸۰۰ جزئی از مقررات ملی ساختمان و لازم و الاجراست به همین منظور شهرداری‌ها به نظارت بر اجرای این ایین نامه مکلف هستند.
وی با اشاره به اینکه در کشور درصدی درباره میزان رعایت مقررات ایمنی ساختمان‌ها صورت گرفته است، گفت: وظیفه نظارت عالی بر ساخت و ساز برعهده وزارت راه وشهرسازی است، بر این اساس در یکسال گذشته سامانه‌ای ایجاد شده است و بیش از ۴۳ هزار بازدید در این سامانه به ثبت رسید. در این سامانه مقررات ساختمان و انواع چک لیست‌هایی برای رعایت مقررات وجود دارد و نحو اجرای مقررات ملی ساختمان در این سامانه ثبت می‌شود و اگر در اجرای ان نواقصی وجود داشته باشد حتما باید در جهت رفع نواقص اقدام شود.
مانی فر گفت: پیوست‌های استاندارد ۲۸۰۰ در اختیار بهره برداران قرار گرفته است اجرای ایین نامه ۲۸۰۰ دارای میزان رعایت بالایی است و ۸۰ درصد ساختمان‌ها این استاندارد را رعایت می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه تدوین مقررات ملی ساختمان هر سه سال یکبار صورت می‌گیرد افزود: در مقررات ملی ساختمان مبحث ۱۲ که در ارتباط با ایمنی ساختمان‌ها است کمتر رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: برای اینکه نقص کم توجهی به ایمنی در بخش ساختمان‌های در حال ساخت جبران شود با دانشگاه تهران همکاری‌هایی صورت گرفت و بر این اساس الگویی برای ارزیابی تدوین شد و ساختمان‌ها مورد بازبینی قرار گرفت.
وی در ادامه گفت: هزار ارزیاب در سطح کشور اموزش دیدند و۱۵۰ نفر از اساتید به صورت خاص در حوزه ایمنی اموزش می‌دهند.
وی ادامه داد: امروز شاهد رعایت ۳۵ درصدی مبحث ۱۲مقررات ملی ساختمان هستیم.
مدیرکل مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رعایت مقررات ملی ساختمان الزامی است، گفت: شناسنامه ملی ساختمان در بسیاری از استان‌ها در حال صادر شدن است و در استان تهران هم صدور شناسنامه فنی و ملکی در حال اجرایی شدن است.

Let’s block ads! (Why?)

.