آشنایی با نظام مدیریت وقف وامور خیریه در کشور آلمان

به گزارش سایت خبری نوسازی ناوگان ;

فعالیت در کدام تشکل زیر را ترجیح می دهید؟  حزب مردمی با ساختار تشکیلاتی شبیه احزاب آمریکا، آلمان و‌ژاپن  انجمن حفاظت از محیط زیست  انجمن دفاع از حقوق حیوانات اهلی  انجمن مقابله با آلودگی هوا و ترافیک  انجمن حمایت از کودکان بی سرپرست  انجمن حمایت از اصلاح قانون اساسی با هدف تشکیل مجلس دوم قدرتمند نخبگان ملت  حزب مردمی رفاه و توسعه ایران با انتخاب کلیه ارکان آن در سراسر کشور توسط اعضا

Let’s block ads! (Why?)

.