سرقفلی

. بهمن ۱۶, ۱۳۹۷

مفهوم سرقفلی عرفی برای یافتن مفهوم عرفی سرقفلی، مراجعه به قانون يا حتي كتاب كفايت نمي‌كند؛ چرا که سرقفلی در حقوق ایران از بدو امر ریشه در عرف داشته و مفهوم واقعی آن در رابطه بین تجار و کسبه و در میان مردم عادی قابل درک است. امروزه بیشتر مغازه‌های قدیمی که در مکان‌های ارزشمند […]