برچسب زردی کودک

روش های قدیمی دستگاه زردی

روش های قدیمی دستگاه زردی در مورد روشهای منسوخ شده و باطل قدیمی مثل گذاشتن کودک در زیر نور مهتابی  باید بدانید عوارضی مثل : شکستن لامپ مهتابی ایجاد سوختگی کودک به دلیل حرارت گرمای تولیدی از لامپ  گرمازدگی نوزاد…