کشنده های آکتروس و آروکس در ایران

IMG_20160829_234040

البته صحت داشتنش و اینکه اصلا تو ایرانه رو نمی دونم ولی به احتمال زیاد و به دلایلی که من می دونم تو ایرانه

اون دو تا آروکس سمت چپ

چپی کمپرسی و راستی باری


 

.
Leave a Reply