. آذر ۲۳, ۱۳۹۵

ارسل توسط:lamar

۲۰ سپتامبر ۲۰۱۶
درVOLVO FH12 420 6.4, گالری عکس کامیون

۲ نظرات
۱۰۹ بازدید

photo_2016-09-20_23-12-23 photo_2016-09-20_23-12-19 photo_2016-09-20_23-12-11 photo_2016-09-20_23-11-58 photo_2016-09-20_23-11-50 photo_2016-09-20_23-11-45 photo_2016-09-20_23-11-41 photo_2016-09-20_23-11-25 photo_2016-09-20_23-12-15 photo_2016-09-20_23-12-06 photo_2016-09-20_23-12-02 photo_2016-09-20_23-11-33 photo_2016-09-20_23-11-37 photo_2016-09-20_23-11-54

این اف هاش خودمون هست و تازه از سرویس برگشته ازش عکس گرفت تا تقدیم بکنم به همه ایرانترانزیتی ها به خصوص وحیدکریملو


۲۰۱۶-۰۹-۲۰

دیدگاهی را درج کنید ...

ایمیل شما قابل برای بقیه مخفی خواهد بود . لطفا در تکمیل اطلاعات دقت کنید.