. اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۸

به گزارش سایت خبری نوسازی ناوگان ;

[unable to retrieve full-text content]

ترابر نیوز: از ابتدای امسال نقاط بحرانی رود دره‌های کن و سولقان که می‌تواند مشکل ساز باشد شناسایی شده است

دیدگاهی را درج کنید ...

ایمیل شما قابل برای بقیه مخفی خواهد بود . لطفا در تکمیل اطلاعات دقت کنید.